Omet navegació

3.2. Carpeta

 

Des de la pantalla de resultats, podem marcar els registres que ens interessen i enviar-los a Carpeta. Els documents queden emmagatzemats fins que es tanca la sessió.

És suficient amb clicar a la carpeta amb el signe + que hi ha en cada registre. Una vegada marcats els documents, la carpeta apareixerà en color groc.

....

....

Exemple de documents enviats a Carpeta:

....

Si volem guardar les recerques de manera permanent, hem de crear-nos un compte en Mi EBSCOhost:

Pràctica 4.

Selecciona uns quants registres de la pràctica 1 per a enviar-los a Carpeta.

Els utlitzarem més avant.