Omet navegació

Proquest per a Psicologia, Logopèdia i Cafe

 

 

Des de la pàgina web del Servei de Biblioteques i Documentació podem accedir a les bases de dades, agrupades per matèries o per ordre alfabètic.

 

Les fonts d'informació acadèmica contenen informació rellevant, revisada, científicament demostrada i actualitzada.

En el següent tutorial anem a revisar les bases de dades de PROQUEST que s´utilitzen habitualment per a cercar informació en

Psicologia, Logopèdia i CAFE.