Escacs en Xarxa

En aquesta secció trobareu alguns problemes què relacionen els escacs, les matemàtique i, de vegades, la programació.

Més avant hi haurà una secció destinada al joc dels escacs.

Problema 1: De quantes formes es poden posar les huit dames (reines) en un tauler d'escacs sense que cap n'ataque una altra? Veure la solució

 

Vicent Castellar
2 de setembre de 2.001
Act.:22 de novembre de 2.001