Logo de la Universitat de València Logo Càtedra Ciutat de València Logo del portal

Seminari d'innovació social i crisi urbana

  • 12 de gener de 2017
 ciudad de valencia

Pretén ser una aportació a la reflexió sobre aquests processos i la seva contribució al desenvolupament local urbà

Els importants canvis socioeconòmics de les darreres dècades han tingut un fort impacte en les ciutats dels països desenvolupats, provocant una creixent dualització i segregació social, un creixement dispers i deficientment planificat associat a un augment de la mobilitat no sostenible, i la pèrdua de competitivitat econòmica de les activitats urbanes tradicionals. La innovació social, consistent en el desenvolupament d'iniciatives dirigides a satisfer necessitats humanes insatisfetes o mal cobertes a través d'una transformació de les relacions socials que millora els sistemes de governança i estableix noves estructures i formes d'organització, és un element decisiu en la superació dels reptes que han d'afrontar els espais urbans. En els últims anys, la ciutat de València ha vist sorgir nombroses pràctiques de cooperació ciutadana que podem considerar com a innovació social. La Càtedra Ciutat de València de la UV s'ha plantejat com una de les seves línies prioritàries d'actuació incentivar la reflexió sobre aquest fenomen, recopilant i divulgant les iniciatives existents en un Mapa d'Innovació Social de la Ciutat de València, que contribueixi a donar-les a conèixer i permeta reflexionar sobre les mesures més adequades perquè revertisquen en un desenvolupament local sostenible de la ciutat.

 

El seminari innovació social i crisi urbana pretén ser una aportació a la reflexió sobre aquests processos i la seva contribució al desenvolupament local urbà. La conferència del professor Frank Moulaert, professor emèrit de la universitat de Leuven, presenta un estat de la qüestió de la relació entre innovació social i desenvolupament local a partir dels resultats de diversos projectes europeus recents. Per la seva banda, el professor Ismael Blanco, de l'Institut de Polítiques Públiques de la Universitat Autònoma de Barcelona, ​​ens parlarà de la relació entre crisi econòmica, iniciatives ciutadanes i innovació social a partir d'una extensa investigació realitzada sobre les iniciatives innovadores a Catalunya, i especialment a l'àrea metropolitana de Barcelona. Les professores Ana Sales i Maria Dolors Pitarch, de la Universitat de València, presentaran el mapa d'iniciatives innovadores de la ciutat de València que es troba en elaboració des de la Càtedra Ciutat de València. Finalment, tindrem ocasió de conèixer algunes de les iniciatives recopilades a través dels seus propis protagonistes, a la taula rodona coordinada per Raúl Contreras, emprenedor social i tècnic de la Fundació InnDEA.

Més informació: http://inndeavalencia.com/seminari-innovacio-social-i-crisi-urbana

Llista d'enllaços: