Logo de la Universitat de València Logo Càtedra de Cooperació i Desenvolupament Sostenible Logo del portal

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/poverty/   

ODS 1: Posar fi a la pobresa en totes les seues formes a tot el món

Cátedra Unesco d'Estudio's sobre el desenvolupament de la UV

Malgrat que la taxa de pobresa mundial s'ha reduït a la meitat des de l'any 2000, a les regions en desenvolupament encara una de cada deu persones, i les seues famílies, continua subsistint amb 1,90 dòlars diaris i hi ha milions més que guanyen poc més que aquesta quantitat diària. S'han aconseguit avanços significatius en molts països de l'Àsia oriental i sud-oriental, però quasi el 42 per cent de la població de l'Àfrica Subsahariana continua vivint per davall del llindar de la pobresa.
La pobresa va més enllà de la falta d'ingressos i recursos per a garantir uns mitjans de vida sostenibles. La pobresa és un problema de drets humans. Entre les diferents manifestacions de la pobresa figuren la fam, la malnutrició, la falta d'un habitatge digne i l'accés limitat a altres serveis bàsics com l'educació o la salut. També es troben la discriminació i l'exclusió social, que inclou l'absència de la participació dels pobres en l'adopció de decisions, especialment d'aquelles que els afecten.
Per a aconseguir aquest Objectiu d'acabar amb la pobresa, el creixement econòmic ha de ser inclusiu, amb la finalitat de crear ocupacions sostenibles i de promoure la igualtat. Els sistemes de protecció social han d'aplicar-se per a mitigar els riscos dels països propensos a patir desastres i brindar suport per a enfrontar-se a les dificultats econòmiques. Aquests sistemes ajudaran a enfortir les respostes de les poblacions afectades davant pèrdues econòmiques inesperades durant els desastres i, finalment, ajudaran a erradicar la pobresa extrema en les zones més empobrides.

Dades destacables

 

  • Uns 783 milions de persones viu per davall del llindar de pobresa internacional, amb 1,90 dòlars diaris.

  • En 2016, menys del 10 per cent dels treballadors de tot el món vivien amb les seues famílies amb menys de 1,90 dòlars diaris per persona.

  • En el món existeixen 122 dones, entre els 25 i 34 anys, que viuen en extrema pobresa per cada 100 homes del mateix grup d'edats.

  • La majoria de les persones que viuen per davall del llindar de la pobresa viuen en dues regions: Àsia meridional i Àfrica subsahariana.

  • Les altes taxes de pobresa es troben sovint als països xicotets, vulnerables i afectats pels conflictes.

  • Un de cada quatre xiquets menors de cinc anys, a tot el món, té una alçada inadequada per a la seua edat.

  • En 2016, només el 45 per cent de la població mundial estava emparada efectivament per un sistema de protecció social amb almenys una prestació en efectiu.

  • En 2017, les pèrdues econòmiques degudes a desastres, inclosos tres grans huracans als Estats Units i el Carib, es van estimar en més de 300 mil milions de dòlars

 

Metes de l'objectiu 1
 

1.1  Per a 2030, erradicar la pobresa extrema per a totes les persones en el món, actualment mesurada per un ingrés per persona inferior a 1,25 dòlars al dia.

1.2  Per a 2030, reduir almenys a la meitat la proporció d'homes, dones i xiquets i xiquetes de totes les edats que viuen en la pobresa en totes les seues dimensions conformement a les definicions nacionals.

1.3   Posar en pràctica a nivell nacional sistemes i mesures apropiades de protecció social per a tots i, per a 2030, aconseguir una àmplia cobertura dels pobres i els més vulnerables.

1.4   Per a 2030, garantir que tots els homes i dones, en particular els pobres i els més vulnerables, tinguen els mateixos drets als recursos econòmics, així com accés als serveis bàsics, la propietat i el control de les terres i altres béns, l'herència, els recursos naturals, les noves tecnologies i els serveis econòmics, inclosa el microfinançament.

1.5   Per a 2030, fomentar la resiliència dels pobres i les persones que es troben en situacions vulnerables i reduir la seua exposició i vulnerabilitat als fenòmens extrems relacionats amb el clima i a altres desastres econòmics, socials i ambientals.

1.a   Garantir una mobilització important de recursos procedents de diverses fonts, fins i tot mitjançant la millora de la cooperació per al desenvolupament, a fi de proporcionar mitjans suficients i previsibles per als països en desenvolupament, en particular els països menys avançats, per a posar en pràctica programes i polítiques encaminats a posar fi a la pobresa en totes les seues dimensions.

1.b   Crear marcs normatius sòlids en l'àmbit nacional, regional i internacional, sobre la base d'estratègies de desenvolupament en favor dels pobres que tinguen en compte les qüestions de gènere, a fi de donar suport a la inversió accelerada en mesures per a erradicar la pobresa.