Logo de la Universitat de València Logo Càtedra d'Economia del bé comú Logo del portal

Laboratori d’Economia del Bé Comú

El Laboratori d’Economia del Bé Comú – LabEBC – està orientat a donar suport a la implantació del model de l’Economia del Bé Comú a les Empreses, Institucions i Administracions Locals de la Comunitat Valenciana. Ofereix serveis d’assessorament tècnic, de recerca i de formació des de l’àmbit universitari, amb criteris acadèmics i científics, a totes aquelles empreses, organitzacions i institucions que estiguin interessades en la implantació del model de l’EBC. També actua com a nexe d’unió amb l’Associació Valenciana per al Foment de l’Economia del Bé Comú. Som un equip multidisciplinari de professors i professores de la Universitat de València en col·laboració amb professorat d’altres universitats i centres formatius.

Els serveis que ofereix són els següents:

  • Assessorament tècnic en la implementació dels principis i valors de l’EBC i del Balanç del Bé Comú.
  • Suport tècnic a la creació de nous projectes sobre Economia del Bé Comú.
  • Formació especialitzada en el model i les eines de l’Economia del Bé Comú.
  • Celebració de Seminaris, Tallers i Jornades que tinguin com a temàtica l’EBC.
  • Facilitem espais físics per a la celebració Fòrums, Trobades, etc. que tinguin com a temàtica l’EBC.
  • Realització d’estudis i informes sobre l’Economia del Bé Comú.