Logo de la Universitat de València Logo Càtedra d'Economia del bé comú Logo del portal

Projecte Agroecologia

El Projecte està alineat amb el I Pla Valencià de Producció Ecològica, que busca fomentar el trànsit cap a sistemes de producció més sostenibles i més ecològics. Com s’assenyala en el mateix Pla: això permetrà obtindre productes agroalimentaris de major qualitat i sense residus, atenent les necessitats i exigències dels ciutadans i dels mercats, que busquen una alimentació segura i de qualitat. Al mateix temps, el nou model productiu agroecològic ens ajudarà a lluitar contra el canvi climàtic, contribuint a frenar la contaminació de l’aigua i la desertificació, així com la pèrdua de diversitat agrària i cultural al nostre territori.

El Projecte també es basa en un procés participatiu que està alineat amb l’objectiu general del Pla. “Se proposa, així, com a objectiu general, impulsar la producció agrària local i ecològica, amb un eix diferenciador basat en l’agricultura familiar valenciana, connectant-la amb les iniciatives que treballen amb un consum més conscient i responsable, per donar impuls a una  verdadera producció i transformació d’aliments de qualitat, afavorint així la sobirania alimentària al nostre territori i sent exemple d’una activitat agrària econòmicament rendible a llarg termini, ambientalment neta i socialment justa, és a dir, sostenible”. 

Dins del marc del Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 es pretén impulsar el compromís del sector agrícola valencià en la defensa dels ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible), en alineació amb els Drets Humans, a través dels principis i valors de l'EBC: 1) dignitat humana, 2) sostenibilitat mediambiental, 3) solidaritat i justícia social i 4) transparència i participació democràtica, de tal manera que s’integre el Model EBC (Economia del Bé Comú) en el sector agroecològic valencià, per mitjà d'un procés pilot de recerca-implantació-exemplificació, que pose en valor l'aportació d'aquest sector agrari al bé comú, incloent aspectes de sostenibilitat econòmica, social i ambiental de manera conjunta i integrada.

Aquest projecte ha estat format per 3 fases:

- En una primera fase, el equip d’innovació format per l’Associació Valenciana per al Foment del Bé Comú (com a organització ciutadana), la Càtedra EBC (com a entitat pública mitjançant la Universitat de València),i La Unió de Llauradors (com a organització professional agrària) ha adaptat la Matriu del Be Comú i el seu Balanç del Bé Comú (EBC) a les peculiaritats de les explotacions agràries ecològiques valencianes mitjançant un procés d'investigació-acció participativa.

- En una segona fase, es creen els grups PEER (grups entre iguals), formats per 3-5 empreses del sector que realitzen i posen en comú el resultats del seu BBC, com alternativa a les auditories tradicionals. Els grups PEER afavoreixen la cooperació, l'anàlisi grupal i la conjuminació de recursos econòmics.

- En una tercera fase, el Projecte es centra en  millorar la competitivitat dels productors afegint valor social als productes agrícoles ecològics i exemplificar les seues bones pràctiques, promocionant-les en mercats locals i internacionals. Per aconseguir-ho, es realitzen accions de comunicació, interlocució i sensibilització amb l'objecte d'impulsar un model de ciutadania compromesa activament en la consecució d'un món més equitatiu i sostenible, a través del foment de comportaments responsables en la solidaritat, la justa distribució de la riquesa, el consum ètic i ecològic, el comerç just, les finances ètiques i una cultura general de respecte i tolerància a les persones, l'equitat de gènere i el racional aprofitament dels recursos i el respecte pel medi ambient.

Paral·lelament a totes les fases del projecte es realitzen les gestions des de l' l’Associació Valenciana per al Foment del Bé Comú, tant a nivell federal com a nivell internacional, per a l'aval i reconeixement de la figura de qualitat diferenciada, implicant durant aquest procés a les administracions públiques i entitats europees.

Per tant, l'objectiu general del projecte és integrar el Model EBC (Economia del Bé Comú) en el sector agroecològic valencià, per mitjà d'un procés pilot de recerca-implantació-exemplificació, que pose en valor l'aportació d'aquest sector agrari al bé comú (aspectes de sostenibilitat econòmica, social i ambiental).

Descarregar l'informe

Descarregar l'Adaptació del Manual del Balanç del Bé Comú 5.0 per a Explotacions Agroecològiques 

Accés a la Calculadora EBC adaptada per a les Explotacions Agroecològiques      

Article del Diari la Veu sobre el Projecte "Més enllà de la producció ecològica: el camp valencià vol ser reconegut com a socialment responsable". 

DIVULGACIÓ DE RESULTATS: Conferència de Vanessa Campos (Coordinadora de Projectes de la Càtedra EBC a la XII Setmana de l'Economia d'Alzira). 

       

Organitzen:       

Patrocinen

  Col·labora: