Logo de la Universitat de València Logo Càtedra d'Economia del bé comú Logo del portal

Premis EBC al millor Projecte Empresarial de la Universitat de València en Economia del Bé Comú

La Càtedra EBC té entre un dels seus objectius fonamentals el reconeixement de la recerca que s'està desenvolupant en l'àmbit de l'Economia del Bé Comú, així com la disseminació dels resultats de la recerca i la transferència del coneixement.

Seguint aquests objectius, la Càtedra EBC convoca els PREMIS EBC al millor Projecte Empresarial realitzat per estudiants de la Universitat de València. A continuació trobareu tota la informació necessària.

       1. Participants:

Aquest premi està adreçat als estudiants de la Universitat de València que hagen realitzat un projecte empresarial. 

         2. Àrea Temàtica:

Prodran presentar-se projectes en els quals se sustenten els valors de l'Economia del Bé Comú.

        3. Documentació dels treballs

Les sol·licituds s'hauran de presentar en el registre general de la Universitat de València o en qualsevol dels seus registres auxiliars. Juntament amb la sol·licitud s'haurà de presentar la documentació següent:

  • Tres exemplars en suport paper del Projecte Empresarial.

        4. Jurat

L'avaluació de les candidatures serà duta a terme per un jurat únic format per tres membres, la presidència del qual recaurà en la direcció de la Càtedra EBC o persona en qui delegue, més dos vocals.

        5. Premi

Per al premi al millor Projecte Empresarial s'estableix un únic premi un import de 500€.

        6. Resolució dels Premis EBC 

El resultat dels PREMIS EBC al millor Projecte Empresarial es farà públic en un acte organitzat per la Càteda d'Economia del Bé Comú i serà publicat en la pàgina web de la Càtedra. 

  • Anima't i participa!