Logo de la Universitat de València Logo Càtedra d'Empresa Familiar Logo del portal

“Com influeix l’heterogeneïtat de les Empreses Familiars en les decisions de govern familiar”

  • 19 d’octubre de 2020
Image de la noticia

La Càtedra d’Empresa Familiar (CEFUV) presenta una nova Nota d’Investigació “Com influeix l’heterogeneïtat de les Empreses Familiars en les decisions de govern familiar” dura a terme per Rocío Arteaga (Universitat d’Oviedo) i Alejandro Escribá (Universitat de València i IVIE).

Aquesta investigació té com a objectiu comprendre millor aquelles característiques de les empreses familiars que aconsegueixen crear un context en el qual els sistemes de govern familiar s’adapten amb major freqüència.

Sobre la base de les característiques de les empreses familiars en termes d’estructura de propietat, involucrament de la gerència, i complexitat familiar i organitzacional, s’han identificat quatre contextos que generen diferents necessitats de comunicació, i que al seu torn estan relacionats amb l’ús de diferents mecanismes de govern familiar. D’aquesta forma distingim contextos com:

  • Empreses centrades en el fundador
  • Protectores
  • Consensuals
  • Orientades al negoci

Les nostres troballes mostren que els protocols familiars són associats a contextos amb alta implicació familiar en la gestió i complexitat familiar, mentre que els consells familiars són més freqüents en aquelles empreses en les quals existeix una separació de rols gerencials i propietaris, juntament amb una alta complexitat organitzacional i familiar.

L’estudi destaca el valor i ús de consells i protocols familiars amb la finalitat d’establir una relació entre la família propietària i l’empresa. Aquesta nota d’investigació ajuda a comprendre millor quins sistemes de govern familiar poden ser més apropiats en diferents contextos i relativitzar la necessitat d’aquests mecanismes d’en funció de les necessitats de comunicació creades dins de cadascun dels contextos.

La Càtedra d’Empresa Familiar de la Universitat de València (CEFUV), promoguda per l’Associació Valenciana d’Empresaris (AVE), l’Escola d’Empresaris (EDEM), l’Institut Valencià per l’Estudi de l’Empresa Familiar (IVEFA) i per l’Institut de l’Empresa Familiar (IEF), i compta actualment amb el patrocini de BANKIA i BROSETA ABOGADOS.

 

Descarregar Nota de Investigació ací