Logo de la Universitat de València Logo Càtedra d'Empresa Familiar Logo del portal

EL PAPER DE LA DONA EN ELS PROCESSOS DE SUCCESSIÓ EN LES EMPRESES FAMILIARS

  • 14 de desembre de 2020
Image de la noticia

El passat 11 de decembre, la Càtedra d'Empresa Familiar de la Universitat de València (CEFUV), de la mà del seu director Alejandro Escribá, va participar en el Congrés AINVEF, organitzat per la Càtedra d'Empresa Familiar del País Basc juntament amb la Societat Espanyola d'Investigadors d'Empresa Familiar (SAFER).

Alejandro Escribá va presentar als assistents al congrés el seu últim treball “The Role of Women in Succession Processes in Family Businesses” desenvolupat al costat d'Ana Botella i Patricia Gabaldón.

Primerament, es va introduir la idea de la successió en l'Empresa Familiar i la seua importància per a aconseguir la perdurabilitat d'aquestes, posant l'accent en el paper que juguen les dones durant aquest procés successori.

Aquesta introducció va donar pas a l'especificació dels objectius marcats amb el treball, que es resumeixen a destacar el potencial paper que tenen les dones en la propietat i govern corporatiu de les Empreses Familiars, deixant patent la seua influència tant en la planificació dels processos de successió com en els diferents òrgans de govern de les empreses.

“La presència de dones en els òrgans de propietat pot fomentar plans de successió”

Amb l'exposició dels objectius a seguir, Alejandro va mostrar les 3 hipòtesis desenvolupades pels autors del treball:

  1. La presència de dones en els òrgans de govern augmenta la probabilitat de tindre un pla de successió en les empreses familiars
  2. La presència de segones i posteriors generacions gestionant o dirigint l'empresa augmenta la probabilitat de tindre un pla de successió en les Empreses Familiars
  3. La presència de segones i posteriors generacions que dirigeixen o posseeixen la companyia modera positivament la relació directa entre la presència de dones en les estructures de govern i la probabilitat de tindre un pla de successió en les Empreses Familiars.

Després del plantejament de les hipòtesis, la participació d'Alejandro Escribá en el Congrés AINVEF d'enguany va finalitzar amb l'exposició dels resultats i les conclusions extretes gràcies al treball desenvolupat, que van ser les següents:

  • Les dones poden exercir un paper especial en les carreres de successió des de dins dels òrgans de govern i gestió de l'empresa, contribuint a la promoció d'un pla de successió que fomente l'ordre i la racionalitat en el procés.
  • La presència de dones en els òrgans de propietat de l'empresa no té un efecte directe clar en l'existència d'un pla de successió en l'empresa, no obstant això, es torna rellevant quan la interacció amb la generació familiar propietària de l'empresa o que s'encarrega de governar i gestionar l'empresa entra en el joc.
  • La presència de dones en els òrgans de propietat pot fomentar plans de successió que eviten possibles enfrontaments entre possibles candidats en diferents branques familiars.

La Cátedra de Empresa Familiar de la Universitat de València (CEFUV), promoguda per la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), la Escuela de Empresarios (EDEM), el Instituto Valenciano para el Estudio de la Empresa Familiar (IVEFA), el Instituto de la Empresa Familiar (IEF) y la Universidad de Valencia (UV), y compta amb el actual patrocini de BANKIA y BROSETA ABOGADOS.