Logo de la Universitat de València Logo Càtedra d'Empresa Familiar Logo del portal

El comerç i la indústria química valenciana són els sectors amb una estructura empresarial més sòlida davant l'impacte de la COVID-19

  • 13 de maig de 2021
Image de la noticia

El 40% de les indústries químiques i el 24% de les empreses del sector del comerç de la Comunitat Valenciana són considerades altament competitives, la qual cosa els permet afrontar la recuperació postcovid en millor posició de partida, tal com apareix reflectit en l'últim informe de l'Observatori sobre Govern, Estratègia i Competitivitat de les Empreses (GECE), impulsat per CaixaBank i l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques (Ivie) i titulada ‘Anàlisi dels sectors de major pes en la generació de valor i dels seus nivells de competitivitat’.

El nou document analitza les característiques i els nivells de competitivitat dels sectors amb major pes en la generació de valor i ocupació en l'economia valenciana i reflexiona sobre les implicacions que aquests aspectes tenen en la capacitat de resiliència i resposta estratègica davant la situació actual.

En l'àmbit dels serveis privats, els sectors amb major pes en l'economia valenciana són el comerç, les activitats immobiliàries, l'hostaleria i el transport. En total, sumen el 67,8% del valor afegit (VAB) i el 60,6% de l'ocupació generada en els serveis privats. Però és el comerç el principal generador de renda i ocupació, ja que aporta el 26,1% de la renda generada en els serveis privats (un 17,2% del total del valor afegit de la Comunitat Valenciana) i un 35,3% de l'ocupació privada (25,0% del total de l'autonomia).

El sector del comerç, principal generador de renda i ocupació a la regió, aporta el 17,2% del valor afegit i la quarta part de l'ocupació. Compta amb una estructura empresarial amb un fort pes de les empreses altament competitives, que suposen el 67,5% del valor afegit i el 59,2% de l'ocupació generada en el sector.
 

El comerç, tan rellevant per a la Comunitat Valenciana, presenta una estructura empresarial sòlida, amb un important pes d'empreses d'alta competitivitat. Un 24% de les empreses del sector es classifiquen com altament competitives, i aporten un 67,5% del valor afegit i un 59,2% de l'ús del sector. Quant a la indústria, les que més aporten a l'economia valenciana són la indústria agroalimentària, la taulellera, el sector de l'automoció i la indústria química. En conjunt, representen un 43,1% del valor afegit i un 37,8% de l'ús del total de la indústria manufacturera de la Comunitat Valenciana (un 6,5% del total de l'economia valenciana en VAB i un 4,7% en ocupació). Encara que la indústria agroalimentària és la que té un major pes en la renda i l'ocupació, predominen les empreses amb nivells de competitivitat modestos, la qual cosa unit a la seua baixa intensitat tecnològica, suposa un fre a la seua capacitat de liderar la recuperació econòmica.

És important destacar el cas de la indústria química, una altra de les indústries amb un pes rellevant i amb una intensitat tecnològica mitjana-alta, que es caracteritza per una estructura empresarial amb un 40% d'empreses altament competitives. L'impacte de la COVID-19 en la indústria química no ha sigut un dels més negatius. Encara que molts dels seus subsectors han patit les restriccions imposades en la distribució comercial i l'alentiment de l'activitat en altres sectors clients, algunes de les activitats de la indústria química han vist incrementada la seua demanda a conseqüència de la pandèmia, especialment les relacionades amb productes de neteja i higiene.

Entre la indústria manufacturera, la química presenta els nivells més alts de competitivitat, amb un 40% d'empreses altament competitives, que aporten el 68% del valor afegit i el 59,4% de l'ús del sector.

En la indústria química, un 68% del valor afegit i un 59,4% de l'ocupació són generats per empreses d'alta competitivitat, la qual cosa situa a aquest sector en una bona posició per a reprendre el creixement després de la superació de l'impacte immediat de la COVID-19.

El document de l'Observatori GECE també inclou en la seua anàlisi informació sobre els sectors de la construcció i les activitats immobiliàries. En conjunt, aporten un 23,8% del valor afegit i un 10% de l'ocupació al sector privat de la Comunitat Valenciana (un 19,7% del total de l'economia valenciana en VAB i un 8% en ocupació). Mentre que en el cas de les activitats immobiliàries, quasi la meitat del valor afegit prové d'empreses altament competitives, en la construcció la seua aportació se situa en el 41%. Aquests sectors s'han vist molt afectats pel creixement de la incertesa econòmica, però la seua situació per a enfrontar-se a aquesta nova circumstància és molt més favorable que la que tenien en l'anterior crisi econòmica.

El reduït pes dels sectors d'alta intensitat tecnològica suposa un desavantatge per a l'economia regional davant els desafiaments de la COVID.

Per a Alejandro Escribá, coordinador de l'Observatori GECE, l'estudi del pes que tenen les empreses altament competitives en cada sector “aporta una perspectiva valuosa per a comprendre quina serà la capacitat de resiliència i recuperació de les empreses”. “Amb una visió de conjunt dels diferents sectors, és possible també anticipar la capacitat de resposta de l'economia valenciana i identificar on han de situar-se les principals actuacions públiques i privades, i les diferents necessitats que es poden trobar en cada sector”, apunta Escribá.

Baix pes en tecnologia i coneixement

El document alerta també del pes relativament baix dels sectors d'alta intensitat en coneixement o tecnologia en la Comunitat, la qual cosa té implicacions en la productivitat i renda de l'economia valenciana i suposa un desavantatge rellevant per a suportar l'impacte de la COVID-19 i rellançar l'activitat econòmica a partir de la relaxació de les mesures. El percentatge d'empreses industrials en sectors d'alta intensitat en coneixement en la Comunitat Valenciana és del 1,2%, enfront del 1,9% d'Espanya. Quant a les empreses de serveis intensives en coneixement, representen el 23,4% del total, dos punts menys que el 25,7% de la mitjana nacional.

Així, els serveis d'alta intensitat en coneixement a la regió només aporten un 11% de la renda i un 9,4% de l'ús del sector privat, i la indústria intensiva en tecnologia genera un 4,8% del valor afegit i un 3,4% de l'ocupació privada.

Consulte açí el nou Analisi 02/2021