Logo de la Universitat de València Logo Càtedra d'Empresa Familiar Logo del portal

Així va ser el desenvolupament de la 2a i 3a sessió del curs d'Empresa Familiar amb JuanVi Tamarit i Pascual Fernández

  • 18 de juny de 2021
Image de la noticia

Divendres passat 18 de juny, va ser impartida la segona sessió del Curs d'Empresa Familiar: Aspectes clau per a la seua competitivitat i perdurabilitat (13a Edició), per JuanVi Tamarit, Director d'Aldebarán Projects.

JuanVi Tamarit va dirigir una sessió centrada en el desenvolupament de la carrera professional en les Empreses Familiars, i va començar explicant les fortaleses (transmissió dels valors i cultura família a l'entorn laboral, proximitat amb el client, flexibilitat i capacitat de planificació a llarg termini) i febleses (dificultat per a aconseguir finançament i alta aversió al risc perquè les famílies empresàries tenen el seu propi patrimoni en joc) de l'Empresa Familiar.

Posteriorment, JuanVi llança una pregunta molt interessant als assistents: com a família propietària Estem preparats per a contractar i retenir talent extern a la família?

  1. La decisió d'incorporar management extern en la família requereix la seua preparació i és que les coses ja no es podran continuar fent com fins ara.
  2. La taula del menjador ja no podrà ser el lloc de presa de decisions per excel·lència. Uns altres que no estan la taula del menjador també hauran de poder opinar sobre les decisions que poden afectar de manera transcendental al futur de l'empresa i això implica un seriós canvi de model.
  3. És fonamental entendre bé els rols, la separació de propietat i gestió, significa “separació”, ja no val pontejar al director general i parlar amb els tècnics de confiança de tota la vida per a resoldre els problemes del dia a dia; i el dia a dia és precisament el seu problema, el director general que s'ha decidit contractar i cal deixar-li espai de maniobra, confiança i delegació suficient perquè els puga resoldre.

La sessió va avançar amb la necessitat d'atraure i retenir els directius no familiars, on explica que ser directiu extern en una empresa familiar requereix d'una sensibilitat especial que no tothom té. No n'hi ha prou amb ser un bon professional de la direcció. A més, cal entendre a la família propietària, la seua cultura, el seu modus operandi i els seus valors.

En conclusió, si l'empresa familiar desitja atraure talent extern, ha de ser una família compromesa amb el projecte empresarial, comptar amb un equip professional, tenir un projecte empresarial inspirador que motive als seus empleats a continuar avançant i aquest projecte hauria d'assentar-se sobre tres pilars: Propietat, Professionalitat i Projecte.

La segona part de la jornada va ser a càrrec de Pascual Fernández, professor de dret a la Universitat de València. El professor va dirigir una sessió centrada en els aspectes civils de l'Empresa Familiar.

Pascual va remarcar la importància de planificar la successió des del prisma legal. Una planificació adequada coneixent tots els deures i obligacions legals assegura la continuïtat i perdurabilitat del llegat familiar.

El professor Fernández va explicar les classes de testament, característiques, classes de disposició, forma i va posar un espacial recalcament en la divisió de l'herència: 1/3 legítima, 1/3 lliure i 1/3 millora.

Quant als perills de l'empresa familiar en l'àmbit de civil, destaca la conservació, per a garantir la competitivitat i evitar que es disgregue pels conflictes generacionals; continuïtat, trànsit generacional; control de l'empresa familiar, dividint el capital; propietat de l'empresa familiar; marginació del minoritari i l'eficàcia del Consell d'Administració.

La dificultat de valorar adequadament els actius de l'empresa, el pagament d'Impost de Successions i les rigideses de la figura de la legítima (que pot suposar fins a 2/3 de l'herència quan aquesta no es planifica), ens porta a la necessitat d'adoptar uns Mecanismes de Prevenció:

Civils

-Testament: Suposa l'ordenació de la successió segons la voluntat de l'empresari, sempre ajustat als límits legals. Es decideix qui continuarà l'activitat de l'EF i baix que esquema de propietat. Es recomana la figura del Testament Obert, on s'ordena la successió completa i s'estableix la forma de pagament de la legítima a aquells que no hereten l'EF (commutació de béns).


-Capítols matrimonials: Estableixen el règim econòmic del matrimoni. Encara que per defecte s'estable el règim de guanys, però en suposar aquest drets i obligacions comunes sobre l'EF, es recomana el règim de Separació de Béns per a deslligar de responsabilitat al cònjuge. En cas de parelles de fet i altres figures de convivència es pot establir un Pacte de Convivents amb clàusules equivalents a les d'una separació de béns.

Mercantils

-Figura Societària: Es recomana establir la figura d'una SL enfront d'alternatives com a Empresa Individual i SA, per permetre una responsabilitat limitada que només aconsegueix la persona jurídica que és la societat, i no a propietari, cònjuge o hereus, i al seu torn un major control sobre la propietat, la seua transmissió, venda i successió.

-Figures Estatutàries: Permeten assegurar que la propietat seguirà en la família i concretament sobre aquells que es considere en testament, la forma d'actuació de la família, restriccions al vot familiar, a la transmissió de participacions a tercers, regular l'eixida de l'empresa d'aquells familiars no interessats.

Familiars

-Protocol Familiar: Ajuda a preservar la Cultura Empresarial, estableix un pla de viabilitat a llarg termini, el règim de participació de cònjuges i hereus, l'establiment i funcionament del Consell de Família.

El curs continuarà aquest dilluns 21 de juny, on María Beltrán (Consultora d'Empresa Familiar) i Enrique Hervás (Soci-Director de Broseta Abogados) tractaran dos temes de gran interès “Emocions i cultura compartida” i “Aspectes laborals de l'Empresa Familiar”.