Logo de la Universitat de València Logo Càtedra d'Empresa Familiar Logo del portal

Així va ser el desenvolupament de la 4a i 5a sessió del curs d'Empresa Familiar amb María Beltrán i Enrique Hervás

  • 21 de juny de 2021
Image de la noticia

Dilluns passat 21 de juny, va ser impartida la quarta sessió del Curs d'Empresa Familiar: Aspectes clau per a la seua competitivitat i perdurabilitat (13a Edició), per María Beltrán, Consultora d'Empresa Familiar

María Beltrán va dirigir una sessió centrada en les emocions i cultura compartida, i va començar preguntat als assistents volem tenir una empresa familiar?, per a garantir el llegat familiar els propietaris de l'EF tenen un gran sentit de responsabilitat perquè aquest llegat perdure al llarg de generacions, sempre amb enfocant la visió feia la rendibilitat i mantenint a la família unida, mitjançant els valors que constitueixen el nucli de tota la cultura compartida.

Amb la interacció dels assistents van destacar els valors de les Empreses Familiars, entre ells van coincidir en: resiliència, honestedat, unió, responsabilitat, tradició, lleialtat, cultura d'esforç, reconeixement, generositat, il·lusió, confiança i respecte. Els valors són molt importants per a les empreses familiars i els tres distorsionadors de la relació Família-Empresa: Poder, diners i treball.

La sessió va prosseguir desacatant destacant els valors que s'haurien de transmetre en la família:

  1. Donar exemple
  2. Educar
  3. Meritocràcia
  4. Respecte a les individualitats
  5. Documentar la Història Familiar

Posteriorment, María va destacar la importància del Consell de Família, un òrgan relativament poc utilitzat per les famílies empresàries, però que pot ser de gran utilitat per a facilitar la cohesió familiar i, al mateix temps, promoure una aportació positiva de la família al negoci. Va afegir que la comesa del Consell de Família és doble, d'una banda, enforteix la voluntat de continuar sent una família empresària al llarg de successives generacions i proporciona les bases per a la seua continuïtat. D'altra banda, propícia la cohesió familiar i vela per l'atenció als interessos dels seus membres. En aquest sentit, la gestió dels sentiments i les emocions és un aspecte clau per a aconseguir l'equilibri i la unió necessaris.

La segona part de la jornada va ser a càrrec d'Enrique Hervás, Soci – Director de l'àrea laboral en Broseta Abogados. Enrique va dirigir una sessió centrada en els aspectes laborals de l'Empresa Familiar.

Enrique va començar la sessió plantejant la figura del Treball Familiar com a part important de les relacions laborals en l'Empresa Familiar. No és una relació laboral sempre que hi haja parentiu i sempre que hi haja convivència. Va recordar que s'exclouen de l'àmbit d'aplicació de l'Estatut de Treballadors: els treballs familiars, llevat que es demostre la condició d'assalariats dels qui els duen a terme. Es consideraran familiars, sempre que convisquen amb l'empresari, el cònjuge, els descendents, ascendents i altres parents per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau inclusivament.

Posteriorment, Enrique va explicar les tres tipologies de condició dels membres de l'Empresa Familiar:

  1. Soci: ostenta un percentatge de la propietat
  2. Administrador o Conseller: Part del govern corporatiu
  3. Treballador: Relació laboral Comuna (RLC) o Personal d'Alta Direcció (PAD)

El curs continuarà aquest dilluns 28 de juny, on Pilar González (Professor de Psicologia de la Universitat de València) i Alejandro Ríos (Soci – Director de Broseta Abogados) tractaran dos temes de gran interès “Gestió de conflictes en l'Empresa Familiar” i “Org. mercantil i protocols familiars en l'Empresa Familiar”