Logo de la Universitat de València Logo Càtedra d'Empresa Familiar Logo del portal

Llista de publicacions

Resultats de la cerca12 resultats

 • Imatge representativa de la publicació

  Tipologies d'Empreses Familiars: Implicacions repecte al seu comportament estratègic

  Guillén Gorbe, Tomás (Grupo IFEDES) Escribá-Esteve, Alejandro (CEFUV - Universitat de València / Ivie)

  Valencia , 2022. Recurs electrònic

  Tipologías de empresas familiares: Implicaciones sobre su comportamiento estratégico. Num.Notas de Investigación CEFUV

  Quins tipus d'empreses familiars hi ha? quines implicacions tenen les característiques específiques de cada tipus en el comportament estratègic? Aquesta nota de recerca aborda aquestes preguntes. L'estudi complet es troba publicat a Guillén Gorbe, T., & Escribá-Esteve, A. (2021). Heterogeneity in Family Firms: exploring governance configurations and their effect on strategies. Harvard Deusto Business Research, X(1), 26-52. https://doi.org/10.48132/hdbr.334

 • Imatge representativa de la publicació

  L'Empresa Familiar com a potencial lloc de treball.

  Sara Cardona; Alejandro Escribá.

  (2022). Projecte fi de grau

  Dades sobre l'Empresa Familiar com a entitat ocupadora.

 • Imatge representativa de la publicació

  El difícil paso de planificar la sucesión: ¿Qué papel juega una mayor diversidad de perspectivas?

  Ana Botella (Universidad de València) Cynthia E. Clark (Universidad de Bentley) Patricia Gabaldón (IE Business School) Alejandro Escribá (Universidad de Valencia e IVIE)

  (2021). Recurs electrònic

 • Imatge representativa de la publicació

  “Com influeix l’heterogeneïtat de les Empreses Familiars en les decisions de govern familiar”.

  Rocío Arteaga (Universitat d’Oviedo) Alejandro Escribá (Universitat de València i IVIE)

  (2020). Recurs electrònic

 • Imatge representativa de la publicació

  Heterogeneidad en las empresas familiares: Contextualizando la adopción de mecanismos de Gobierno Familiar.

  Arteaga, Rocío; Escriba-Esteve, Alejandro

  (2020). Article

  This research is aimed to better understand what characteristics of family firms create a context in which family governance systems are more frequently adopted. Taking into account the characteristics of family firms in terms of ownership structure, management involvement, and family and organizational complexity, we identify four different contexts that create different communication needs and are related to the use of different family governance mechanisms. We characterize the different contexts or types of family firms as: founder-centric, protective, consensual, and business-evolved. Our findings show that family protocols are associated to contexts with high family involvement in...

  This research is aimed to better understand what characteristics of family firms create a context in which family governance systems are more frequently adopted. Taking into account the characteristics of family firms in terms of ownership structure, management involvement, and family and organizational complexity, we identify four different contexts that create different communication needs and are related to the use of different family governance mechanisms. We characterize the different contexts or types of family firms as: founder-centric, protective, consensual, and business-evolved. Our findings show that family protocols are associated to contexts with high family involvement in management and family complexity, while family councils are more frequent when there is a separation of managerial and ownership roles and there is a high organizational and family complexity. The study highlights the value of social systems theory in order to explain the association between the characteristics of different firm types and contexts, and the use of family councils and family protocols to govern the relationship between the owner family and the business. Family governance mechanisms are widely recommended by practitioners and scholars. However, they are usually adopted only by a small percentage of family firms. This study helps to better understand what family governance systems may be more appropriate in different contexts and relativize the necessity of these governance mechanisms in function of the communication needs created within each context.

  Llegir més Ocultar
 • Imatge representativa de la publicació

  Nota de investigación 01/2018: El tamaño de la empresa, fuente de competitividad.

  Joaquín Juste Méndez y Alejandro Escribà-Esteve.

  (2019). Recurs electrònic

  Mediante esta nota de investigación, basada en el informe sobre "caminos para mejorar la competitividad de las empresas valencianas" de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), pretendemos demostrar la importancia que tiene el tamaño de las empresas para la competitividad y la productividad de esta.

 • Imatge representativa de la publicació

  Nota d'investigació 01/2017: Tenen les empreses familiars un problema de competitivitat?

  Escribá Esteve, Alejandro

  (2017). Informes

  Tenen les empreses familiars un problema de competitivitat?. Cátedra de Empresa Familiar de la Universitat de València. Num.1, enero 2017

  En la nota d'investigació #1 d'esta nova col•lecció es mostren resultats d'un anàlisis comparatiu de la competitivitat de les empreses familiars enfront de les no familiars. Els resultats de les nostres investigacions mostren que les empreses familiars patixen, com a mitjana, d'un dèficit de competitivitat enfront de les empreses no familiars. Esta falta de competitivitat s'observa sobretot en la menor presència d'empreses familiars en els grups d'empreses amb major nivell competitiu. No obstant això, este problema de menor competitivitat no es produïx en el cas de les empreses familiars que han aconseguit una major dimensió. De fet, les empreses familiars grans són tan competitives o més...

  En la nota d'investigació #1 d'esta nova col•lecció es mostren resultats d'un anàlisis comparatiu de la competitivitat de les empreses familiars enfront de les no familiars. Els resultats de les nostres investigacions mostren que les empreses familiars patixen, com a mitjana, d'un dèficit de competitivitat enfront de les empreses no familiars. Esta falta de competitivitat s'observa sobretot en la menor presència d'empreses familiars en els grups d'empreses amb major nivell competitiu. No obstant això, este problema de menor competitivitat no es produïx en el cas de les empreses familiars que han aconseguit una major dimensió. De fet, les empreses familiars grans són tan competitives o més que les seues homòlogues no familiars. Esta evidència suggerix que el creixement empresarial constituïx un element facilitador per a evitar o minimitzar molts dels problemes que solen anar associats a la vinculació família-empresa, sense perdre necessàriament els aspectes positius associats al caràcter familiar de la propietat i la direcció.

  Llegir més Ocultar
 • Imatge representativa de la publicació

  Nota d'investigació 05/2015: Rentabilitat del capital i creiximent al mercat de la empresa familiar vs no familiar: anàlisi empíric al sector turístic espanyol

  Camisón Zornoza, César; Forés Julián, Beatriz; Puig Denia, Alba

  (2015). Informes

  Rentabilitat del capital i creiximent al mercat de la empresa familiar vs no familiar: anàlisi empíric al sector turístic espanyol. Càtedra de Empresa Familiar, Universitat de València. Num.5. Octubre 2015

  Aquest treball analitza l'acompliment de l'empresa turística, com a mesura de la seua fortalesa competitiva, a partir dels seus resultats economicfinancers, comparant el perfil de l'empresa familiar davant la no familiar. Aquest estudi es justifica per l'important paper que juga el sector turístic en l'economia espanyola i les seves perspectives de creixement a nivell mundial, així com per les seves característiques estructurals en part derivades pel notable pes d'empreses de propietat familiar. Els resultats económicfinancieros han estat mesurats d'acord amb la rendibilitat del capital de l'empresa, el seu creixement de les vendes i quota de mercat, la seva eficiència productiva i la seva...

  Aquest treball analitza l'acompliment de l'empresa turística, com a mesura de la seua fortalesa competitiva, a partir dels seus resultats economicfinancers, comparant el perfil de l'empresa familiar davant la no familiar. Aquest estudi es justifica per l'important paper que juga el sector turístic en l'economia espanyola i les seves perspectives de creixement a nivell mundial, així com per les seves característiques estructurals en part derivades pel notable pes d'empreses de propietat familiar. Els resultats económicfinancieros han estat mesurats d'acord amb la rendibilitat del capital de l'empresa, el seu creixement de les vendes i quota de mercat, la seva eficiència productiva i la seva solvència financera. Els indicadors objectius de resultats procedeixen de la pròpia empresa o de dues fonts secundàries: SABI i INFORMA D & B. Elanálisis de la competitivitat expost es completa amb altres indicadors basats en l'autoavaluació per la direcció en relació a la competència, capturats a través d'un estudi primari que compta amb una mostra de 1.019 empreses.

  Llegir més Ocultar

  Depòsit legal: V-2766-2015 

  ISBN: 978-84-370-9862-3
 • Imatge representativa de la publicació

  Nota d'investigació 04/2015: El desenvolupament de capacitats directives de l'empresa familiar.

  Mañes Font, Jordi

  (2015). Article

  El desenvolupament de capacitats directives de l'empresa familiar. Cátedra de Empresa Familiar de la Universitat de València. Num.4, mayo 2015

  Identificar com afecta l'estructura de govern de l'empresa familiar a les capacitats directives és fonamental en la investigació sobre direcció estratègica. Aquest treball, utilitzant l'enfocament basat en recursos i capacitats i la teoria d'agència, tracta de trobar elements rellevants en el seu desenvolupament i mostra com aquestos es veuen afectats per la planificació successòria així com per la separació entre propietat i control. Usant dades primàries de 541 empreses familiars del sector turístic, els nostres resultats reforcen el paper de la formació del màxim responsable de l'organització i de la seua planificació a nivell d'empresa en el desenvolupament de capacitats directives. A...

  Identificar com afecta l'estructura de govern de l'empresa familiar a les capacitats directives és fonamental en la investigació sobre direcció estratègica. Aquest treball, utilitzant l'enfocament basat en recursos i capacitats i la teoria d'agència, tracta de trobar elements rellevants en el seu desenvolupament i mostra com aquestos es veuen afectats per la planificació successòria així com per la separació entre propietat i control. Usant dades primàries de 541 empreses familiars del sector turístic, els nostres resultats reforcen el paper de la formació del màxim responsable de l'organització i de la seua planificació a nivell d'empresa en el desenvolupament de capacitats directives. A més de mostrar resultats sobre el rol de mediació de la planificació de la successió i de la discrecionalitat directiva.

  Llegir més Ocultar
  ISBN: 978-84-370-9670-4
 • Imatge representativa de la publicació

  Nota de recerca 3/2014: Els sistemes de gestió de la qualitat com agent facilitador del procés de succesió a la empresa turística familiar

  Molins, Andrea

  (2014). Article

  Els sistemes de gestió de la qualitat com agent facilitador del procés de succesió a la empresa turística familiar. Càtedra de Empresa Familiar, Universitat de València. Num.3. Novembre 2014

  El procés de successió en l'empresa familiar és un dels moments decisius per a la continuïtat de l'empresa especialment en aquelles empreses de primera generació en què el fundador deixarà pas als seus hereus en la gestió de l'empresa. Amb el present estudi es pretenen estudiar aquelles Pràctiques d'Alt Rendiment, pròpies dels Sistemes de Gestió de la Qualitat, que poden fer que la probabilitat de l'èxit del procés de canvi generacional de l'empresa turística sigui més gran. El sector objecte d'estudi és el sector turístic espanyol, sector de rellevància en les últimes dècades per ser un dels que més contribueix a la economia del pais.

  Depòsit legal: V109-2015

  ISBN: 978-84-697-1277-1