Logo de la Universitat de València Logo Càtedra de privacitat i transformació digital Microsoft-UV Logo del portal

El futur ofereix tres blocs de reptes a les administracions públiques valencianes que han de comptar amb el suport dels equips TIC. La informàtica pública, i les dones i homes que les sustenten, estan anomenats al disseny d'un sistema nerviós institucional que serà crucial per a les organitzacions i per al conjunt de la ciutadania. Aquests reptes podrien definir-se com el regulatori, el de la seguretat i integrar-se en un tercer de caràcter global; el de la transformació digital.

1. El repte regulatori. 
El desenvolupament normatiu recent impactarà de manera significativa en les necessitats de compliment normatiu i seguretat de les administracions valencianes. Entre aquestos impactes cal situar les Lleis 39 i 40/2015 de Procediment Administratiu i de Règim Jurídic del Sector Públic, o el Reglament general de protecció de dades.

Aquestes normes obliguen a un nou enfocament per part de l'Administració en la definició d'objectius i maneres de fer les coses. 

2. La seguretat.
Per a l'Administració ocupar-se de la seguretat de la informació és una necessitat, una exigència legal i un compromís amb els drets de les persones. És necessari establir si el repartiment de tasques en matèria de seguretat, la dotació de recursos i el nivell de maduresa en l'acompliment de les mateixes està en condicions d'aconseguir el nivell material, operatiu i normativament exigible. Els accidents ocorren, els instruments fallen, els humans cometem errors... i a voltes maldats. «Si falles en preparar-te, et prepares per a fallar» (By failing to prepare, you llaure preparing to fail - Benjamin Franklin). 
La SEGURETAT va a constituir sens dubte un pilar essencial per a suportar la transformació digital de l'Administració, i un requisit indispensable de confiabilitat i de garantia dels drets. 

3. La Transformació Digital. 
La tecnologia està canviant el món a una velocitat vertiginosa i un ritme accelerat. La normativa. Quin és la velocitat de les administracions públiques? Es tracta d'una matèria que requereix la intervenció directa de tots els àmbits i nivells però, particularment el d'els qui governen les organitzacions. A més la situació actual demanda nous professionals i noves maneres d'afrontar els reptes que transformen la manera d'entendre l'exercici professional. I açò obliga a reflexionar sobre la capacitació i l'acompliment.
Cal reflexionar en aquest escenari de canvi en el context de la profunda transformació digital de les administracions públiques. I aquesta transformació implica reptes substancials:

  • Una Administració més productiva, eficient i ecològica.
  • Un procediment administratiu al servei i a mesura dels administrats.
  • Noves formes d'atenció i prestació de serveis (APPS, tele-assistència, Internet de les Coses, Smart cities).
  • Generació de valor al servei de les persones (Open Government, Open data).
  • Noves formes de participació ciutadana i interacció (transparència, rendició de comptes, participació). 
  • Noves maneres d'entendre polítiques públiques essencials: sanitat, educació, serveis socials. 

Aquesta llista, que podria ser més extensa, posa de manifest la magnitud del que està per arribar en matèria de transformació digital. I alhora, planteja la necessitat d'adoptar reflexions estratègiques crucials per al suport en tecnologies de la informació. Tradicionalment s'ofereix una visió externa, fins i tot externalitzada. I no obstant açò, és un moment en el qual una mirada des de dins resulta essencial. Quins reptes afronten els serveis que suporten les infraestructures TI? Com els percep l'organització? És necessari identificar, planificar i executar polítiques estratègiques de gestió del canvi? Quin rol han d'exercir en les administracions públiques valencianes? 
I aquesta mirada interna és necessària també una projecció a futur. Estem preparats per a la trasformación digital? Què es requereix per a açò? Quins compromisos i reptes han d'assumir les organitzacions? Quin tipus de compromís ha de recaure en la societat i l'empresa?