El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

XX PREMI EUROPEU DE DIVULGACIÓ CIENTÍFICA

València, 16 de juny de 2014

Share|La Universitat de València i l'Ajuntament d'Alzira convoquen el XX Premi Europeu de Divulgació Científica «Estudi General» en col·laboració amb Edicions Bromera.

amb la finalitat d'estimular la creació i la difusió d'obres que, amb un llenguatge entenedor, posen a l'abast del públic general, i dels estudiants preuniversitaris en particular, els avanços científics i tecnològics i també la divulgació d'aspectes interessants de les diverses branques del saber.
BASES

1.  Poden optar a aquest premi els assajos de difusió popular del coneixement científic i tecnològic escrits en valencià, o en qualsevol altra varietat d'aquesta llengua, castellà, anglès o francès amb una extensió entre 100 i 200 fulls DIN A4, mecanografiats a dos espais per una sola cara. S'hi ha d'adjuntar una còpia en suport informàtic. Cal fer constar en la portada la llegenda «Opta al Premi Europeu de Divulgació Científica Estudi General 2014», el títol corresponent, el nom de l’autor, la seua adreça i telèfon i el seu correu electrònic. Les obres participants han de ser originals i inèdites.

2.- Els títols de les obres presentades es publicaran en aquesta adreça web www.valencia.edu/cdciencia. En el cas que algun títol no aparega com a presentat, cal contactar per correu electrònic a l’adreça cdciencia@uv.es. Els originals, mecanografiats i perfectament llegibles, s’hauran de presentar per quintuplicat Les obres també poden presentar-se sota pseudònim, en aquest cas s’hi haurà d’adjuntar la plica corresponent.

3. L'import del Premi Estudi General és de 12.000 €, que s'entendran com a pagament dels drets d’autor dels 2.000 primers exemplars en valencià i, si és el cas, dels 2.000 primers exemplars en castellà que es venguen, i s’aplicaran les retencions legalment establertes.

4. El jurat estarà format pel rector de la Universitat de València, o vicerector/a en qui delegue, i que el presidirà; l’alcaldessa d’Alzira, o el regidor/a en qui delegue; Fernando Sapiña, Salvador Macip, Chris Willmott i un investigador de la Universitat de València.

5.- Es seleccionaran exclusivament les obres de divulgació científica, i es valorarà el seu interès científic, la divulgació de qualsevol branca del saber, la seua creativitat i el llenguatge emprat a l’obra. El jurat seguirà el procediment de votacions successives fins a obtenir una majoria de vots a favor d’una obra determinada, que serà la guanyadora. Amb tot, si el jurat creu que cap de les obres presentades no assoleix la qualitat mínima per a ser publicada, el premi podrà no ser adjudicat. En cap cas l'import del premi no serà fraccionat.

6. Edicions Bromera i el Servei de Publicacions de la Universitat de València coeditaran el llibre guardonat, en versió valenciana, en la col·lecció «Sense Fronteres». Així mateix, les editorials esmentades tindran una opció preferent, durant un termini màxim d’un mes, per a decidir la publicació de les obres no guardonades, si així ho recomanarà el jurat. El Servei de Publicacions de la Universitat de València tindrà l’opció preferent per a la publicació en altres llengües i en promourà la traducció.

7.- El termini de presentació d’originals es tancarà el 12 de setembre de 2014. Les obres s'hauran de trametre al Registre de la Universitat de València adreçats a la Càtedra de Divulgació de la Ciència de la Universitat de València, Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010 València.

8.- El títol de l’obra guanyadora es farà públic el dia 14 de novembre de 2014. El guardó serà atorgat el mateix dia del lliurament de la resta de premis “Ciutat d’Alzira”, la nit del 14 de novembre de 2014, en el transcurs d'un sopar literari en el qual els guanyadors, a més del premi en metàl·lic, rebran el trofeu dissenyat per Manuel Boix, símbol dels Premis Literaris Ciutat d'Alzira.

9.- Els originals no guardonats es podran recollir, a partir del dia 1 de desembre de 2014, a la Càtedra de Divulgació de la Ciència de la Universitat de València. Les despeses de missatgeria que poguera causar la devolució de les obres aniran a càrrec de l'autor que ho sol·licite. Així mateix, l'organització declina tota responsabilitat en cas que, accidentalment, se n'extravie alguna còpia. Transcorregut un termini màxim d’un mes es procedirà a la destrucció dels originals no reclamats.

10.- El guanyador es compromet a formar part del jurat de l’edició següent, com a obligació derivada del premi, que inclou la remuneració del susdit compromís.

11.- La presentació dels originals comporta l'acceptació íntegra de les presents bases i dels drets i obligacions que se'n deriven. Les qüestions no previstes en aquestes bases les resoldrà el jurat segons el seu lliure criteri

 

logo ucc