El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

NOTA DE PREMSA

València, 07 de novembre 2013

Share|


‘Jugar a ser déus’ guanya el XIXè Premi Europeu de Divulgació Científica Estudi General

 Els científics Salvador Macip i Chris Willmott han estat els guanyadors del XIXè Premi Europeu de Divulgació Científica Estudi General de la Universitat de València amb l’assaig ‘Jugar a ser déus. Els dilemes morals de la ciència’. El guardó, dotat amb 12.000 euros, es va lliurar aquest divendres a la nit durant la celebració dels XXV Premis Literaris Ciutat d’Alzira, promoguts per l’ajuntament del municipi i Edicions Bromera. L’acte, a més, té lloc en el marc de la 15a Setmana de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació organitzada per la Càtedra de Divulgació de la Ciència UCC+i de la Universitat de València.

Els vicerectors de Cultura i Igualtat, Antonio Ariño, d’Investigació i Política Científica, Pedro Carrasco, i el director de la col·lecció Sense Fronteres, Fernando Sapiña, van assistir al lliurament de guardons, on també es va celebrar el 30 aniversari de la Llei valenciana d’ús i ensenyament del valencià. Ariño va ser l’encarregat d’atorgar el XIXè Premi Europeu de Divulgació Científica Estudi General i va destacar que s’acaben de complir “els primers cent anys de la incorporació de la divulgació de la ciència com a tercera funció de la Universitat, juntament amb la docència i la investigació, amb la publicació de l’obra de Rafael Altamira ‘Qüestions obreres’”. El vicerector de Cultura va defensar la importància de la ciència en la societat actual “com a crítica desvetlladora dels mites i les falses necessitats imposades pel consumisme, contrari als valors fonamentals de la justícia i la dignitat”.

‘Jugar a ser déus. Els dilemes morals de la ciència’ -el qual es publicarà en la col·lecció Sense Fronteres- parla de les àrees més innovadores de la recerca biomèdica, de fet, cada capítol comença amb un cas que descriu la possible aplicació d’alguna d’aquestes noves tècniques. Els autors conviden el lector a pensar sobre les implicacions que se’n poden derivar i fan una presentació equilibrada de la situació des del punt de vista científic i, sobretot, de la seua importància ètica i social. I tanquen els capítols amb un sumari dels arguments a favor i en contra dels canvis que cada descoberta biomèdica ens presenta. “Més que donar respostes pretenem plantejar preguntes i, per sobre de tot, proporcionar la informació necessària al lector per a què les pugui respondre. Creiem fermament que només aquells que entenguin la rellevància moral i social dels nous avenços científics podran participar en el debat i contribuir a decidir quin camí ha de prendre la humanitat en el futur”, argumenten.

L’obra es gestar de manera accidental, gràcies a una conversa de passadís que els dos autors van mantenir fa uns anys al Departament de Bioquímica de la Universitat de Leicester, en la qual van parlar sobre l’impacte social d’alguns descobriments científics recents. “En aquell mateix moment se’ns va acudir que podria ser interessant valorar en un llibre com la ciència canvia les nostres vides i cap a on està portant la societat. Salvador Macip ja havia publicat algunes obres de divulgació i en Chris Willmott és un expert en bioètica i comunicació, per tant, els va semblar que escriure plegats sobre aquest tema podria ser una experiència enriquidora. I, immediatament, ens vam posar a seleccionar els temes que ens van semblar més atractius i vigents”, assenyalen.

Macip i Willmott es van mostrar “molt orgullosos” d’haver rebut el Premi Europeu de Divulgació Científica per aquesta obra. “És la confirmació que hi ha un interès per conèixer més dades sobre què fan els científics i, sobretot, ganes de participar en el debat social que tots aquests avenços generen”, segons els científics. Aquest premi “permetrà que el llibre arribe a un públic més ampli, una de les parts més difícils de la divulgació i, per això, volem agrair especialment al jurat que ens haja permès així sumar els nostres noms a l’il·lustre palmarès d’aquest guardó”, van concloure.

Salvador Macip (Blanes, 1970) és metge, investigador i escriptor. Va estudiar Medicina a la Universitat de Barcelona, on també es va doctorar en Genètica Molecular. Ha publicat cinc novel·les, un recull de contes, dos llibres infantils i un mètode per aprendre anglès, pels quals ha guanyat premis com ara el Vall d’Albaida, el Vila d’Almassora, el Joaquim Ruyra o el Carlemany. En el camp de la divulgació científica, és autor de tres llibres i col·labora regularment en la premsa escrita i la ràdio. Per la seua banda, Chris Willmott (Guildford, Regne Unit, 1967) va realitzar el seu doctorat sobre la resistència als antibiòtics a la Universitat de Leicester, on va retornar l’any 2000 com a professor del Departament de Bioquímica. Els seus estudis se centren en el camp de la bioètica i la representació en els medis de comunicació dels nous descobriments biomèdics.

Més informació: www.uv.es/cdciencia

‘Jugar a ser dioses’ gana el XIX Premio Europeo de Divulgación Científica Estudi General

Los científicos Salvador Macip y Chris Willmott han sido los ganadores del XIX Premio Europeo de Divulgación Científica Estudi General de la Universitat de València con el ensayo ‘Jugar a ser dioses. Los dilemas morales de la ciencia’. El galardón, dotado con 12.000 euros, se ha entregado este viernes por la noche durante la celebración de los XXV Premios Literarios Ciutat d’Alzira, promovidos por el ayuntamiento del municipio y Edicions Bromera. El acto, además, tiene lugar en el marco de la 15ª Semana de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación organizada por la Càtedra de Divulgació de la Ciència UCC+i de la Universitat de València.

Los vicerrectores de Cultura i Igualtat, Antonio Ariño, de Investigació i Política Científica, Pedro Carrasco, y el director de la colección Sense Fronteres, Fernando Sapiña, asistieron a la entrega de galardones, donde también se celebró el 30 aniversario de la Llei valenciana d’ús i ensenyament del valencià. Ariño fue el encargado de otorgar XIX Premi Europeu de Divulgació Científica Estudi General i destacó que se acaban de cumplir “los primeros cien años de la incorporación de la divulgación de la ciencia como tercera función de la Universitat, además de la docencia y la investigación, con la publicación de la obra de Rafael Altamira ‘Cuestiones obreras’”. El vicerrector de Cultura defendió la importancia de la ciencia en la sociedad actual “como crítica desveladora de los mitos y las falsas necesidades impuestas por el consumismo, contrario a los valores fundamentales de la justicia y la dignidad”.
 ‘Jugar a ser dioses. Los dilemas morales de la ciencia’ -que se publicará en la colección Sense Fronteres- habla de las áreas más innovadoras de la investigación biomédica, de hecho, cada capítulo empieza con un caso que describe la posible aplicación de alguna de estas nuevas técnicas. Los autores invitan al lector a pensar sobre las implicaciones que se pueden derivar y hacen una presentación equilibrada de la situación desde el punto de vista científico y, sobre todo, de su importancia ética y social. Y cierran los capítulos con un sumario de los argumentos a favor y en contra de los cambios que cada descubrimiento biomédico nos presenta. “Más que dar respuestas pretendemos plantear preguntas y, por encima de todo, proporcionar la información necesaria al lector para que las pueda responder. Creemos firmemente que sólo aquellos que entiendan la relevancia moral y social de los nuevos adelantos científicos podrán participar en el debate y contribuir a decidir qué camino tiene que tomar la humanidad en el futuro”, argumentan.

La obra se gestó de manera accidental, gracias a una conversación de pasillo que los dos autores mantuvieron hace unos años en el Departamento de Bioquímica de la Universidad de Leicester, en la que hablaron sobre el impacto social de algunos descubrimientos científicos recientes. “En aquel mismo momento se nos ocurrió que podría ser interesante valorar en un libro cómo la ciencia cambia nuestras vidas y hacia dónde está llevando la sociedad. Salvador Macip ya había publicado algunas obras de divulgación y Chris Willmott es un experto en bioética y comunicación, por lo tanto, les pareció que escribir plegados sobre este tema podría ser una experiencia enriquecedora. I, inmediatamente, nos pusimos a seleccionar los temas que nos parecieron más atractivos y vigentes”, señalan.

Macip y Willmott se mostraron “muy orgullosos” de haber recibido el premio Europeo de Divulgación Científica por esta obra. “Es la confirmación que hay un interés por conocer más datos sobre qué hacen los científicos y, sobre todo, ganas de participar en el debate social que todos estos adelantos generan”, según los científicos. Este premio “permitirá que el libro llegue a un público más amplio, una de las partes más difíciles de la divulgación y, por ello, queremos agradecer especialmente al jurado que nos haya permitido así sumar nuestros nombres al ilustre palmarés de este galardón”, concluyeron.

Salvador Macip (Blanes, 1970) es médico, investigador y escritor. Estudió Medicina en la Universitat de Barcelona, donde también se doctoró en Genética Molecular. Ha publicado cinco novelas, una compilación de cuentos, dos libros infantiles y un método para aprender inglés, por los cuales ha ganado premios como por ejemplo el Vall d’Albaida, el Vila d’Almassora, Joaquim Ruyra o Carlemany. En el campo de la divulgación científica, es autor de tres libros y colabora regularmente en la prensa escrita y la radio. Por su parte, Chris Willmott (Guildford, Reino Unido, 1967) realizó su doctorado sobre la resistencia a los antibióticos en la Universidad de Leicester, donde volvió el año 2000 como profesor del Departamento de Bioquímica. Sus estudios se centran en el campo de la bioética y la representación en los medios de comunicación de los nuevos descubrimientos biomédicos.

Más información: www.uv.es/cdciencia

 

 

logo ucc