INICI > PREMIS > PREMI EUROPEU DE DIVULGACIÓ CIENTÍFICA
........................................................................................................................................................

XVI Premi Europeu de Divulgació Científica Estudi General
La Universitat de València i l'Ajuntament d'Alzira
convoquen el Setzè Premi Europeu de Divulgació Científica «Estudi General»
en col·laboració amb Edicions Bromera
i amb el suport de Bancaixa,
 


amb la finalitat d'estimular la creació i la difusió d'obres que, amb un llenguatge entenedor, posen a l'abast del públic general, i dels estudiants preuniversitaris en particular, els avanços científics i tecnològics i també la divulgació d'aspectes interessants de les diverses branques del saber.

BASES

1. Poden optar a aquest premi els assajos, originals i inèdits de difusió popular del coneixement científic i tecnològic escrits en valencià, o en qualsevol altra varietat d’aquesta llengua, castellà, anglès o francès amb una extensió entre 100 i 200 fulls DIN A4, mecanografiats a dos espais per una sola cara, tot i adjuntant una còpia en suport informàtic. Cal fer constar en la portada la llegenda «Opta al Premi Europeu de Divulgació Científica Estudi General 2010». Els títols de les obres presentades es publicaran a la web www.valencia.edu/cdciencia

2. L’import del Premi Estudi General és de 18.000 €, que s’entendran com a pagament dels drets d’au¬tor dels 4.000 primers exemplars que es venguen, i com a remuneració de la condició de jurat de l’edició vinent. Aquest premi també té el suport de Bancaixa.

3. El jurat estarà format per Amparo Latorre, Amador Menéndez, Fernando Sapiña, l’alcaldessa d’Alzira, que delega en el regidor de Cultura, Carlos Correal, i Pedro Carrasco per delegació del rector de la Universitat de València, que el presidirà.

4.- El jurat seguirà el procediment de votacions successives fins a obtenir una majoria de vots a favor d’una obra determinada, que serà la guanyadora. Amb tot, si el jurat creu que cap de les obres presentades no assoleix la qualitat mínima per a ser publicada, el premi podrà no ser adjudicat. En cap cas l'import del premi no serà fraccionat.

5. Edicions Bromera i el Servei de Publicacions de la Universitat de València coeditaran el llibre guardonat, en versió valenciana, en la col·lecció «Sense Fronteres». Així mateix, les editorials esmentades tindran una opció preferent, durant un termini màxim d’un mes, per a decidir la publicació de les obres no guardonades, si així ho recomanarà el jurat. El Servei de Publicacions de la Universitat de València tindrà l’opció preferent per a la publicació en altres llengües i en promourà la traducció.

6.- El termini de presentació d’originals es tancarà el 13 de setembre de 2010. Les obres s'hauran de trametre al Registre de la Universitat de València adreçats a la Càtedra de Divulgació de la Ciència de la Universitat de València, Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010 València.

7.- Amb independència de la data de l’anunci públic del nom del guanyador, el guardó serà atorgat el mateix dia del lliurament de la resta de premis “Ciutat d’Alzira”, la nit del 12 de novembre de 2010, en el transcurs d'un sopar literari en el qual els guanyadors, a més del premi en metàl·lic, rebran el trofeu dissenyat per Manuel Boix, símbol dels Premis Literaris Ciutat d'Alzira.

8.- Els originals, mecanografiats i perfectament llegibles, s’hauran de presentar per quintuplicat i caldrà fer constar a la coberta, a més del títol corresponent, el nom de l’autor, la seua adreça i telèfon i el seu correu electrònic. Les obres també poden presentar-se sota pseudònim, en aquest cas s’hi haurà d’adjuntar la plica corresponent.

9.- Els originals no guardonats es podran recollir, a partir del dia 1 de desembre de 2010, a la Càtedra de Divulgació de la Ciència de la Universitat de València. Les despeses de missatgeria que poguera causar la devolució de les obres aniran a càrrec de l'autor que ho sol·licite. Així mateix, l'organització declina tota responsabilitat en cas que, accidentalment, se n'extravie alguna còpia. Transcorregut un termini màxim d’un mes es procedirà a la destrucció dels originals no reclamats.

10.- La presentació dels originals comporta l'acceptació íntegra de les presents bases i dels drets i obligacions que se'n deriven. Les qüestions no previstes en aquestes bases les resoldrà el jurat segons el seu lliure criteri.

11.- El guanyador es compromet a formar part del jurat de l’edició següent, com a obligació derivada del premi, que inclou la remuneració del susdit compromís.

Més informació: cdciencia@uv.es