REF.

Ajustar una recta de regressió pel mètode dels mínims quadrats a les dades de la taula, que representen el nombre de cabres (Y) d’una masia al llarg d’un període de 5 anys (X).

Taula 5.1

X

0

1

2

3

4

Y

10

10

12

18

20


Per calcular el valors dels paràmetres a i b de la recta Y = a + bX, podem fer ús dels resultats teòrics:

                      

Desenvoluparem la taula de les dades[1] per obtenir els paràmetres de la distribució necessaris.

 
Taula 5.2

 

xi

yi

xi2

xiyi

0

10

0

0

1

10

1

10

2

14

4

28

3

16

9

48

4

20

16

80

S

10

70

30

166

(1/N)S

2

14

6

33.2

 

Partint de la taula, tenim:

                                   

Substituint en les expressions de b i a, tenim:

                          

I l’equació de la recta és:


 

[1] En aquest cas, la taula està molt simplificada per la no repetició de les observacions, cosa que ens permet prescindir de les freqüències conjuntes i subindexar els parells (i no els valors).

 


 

 

 

?