University of Valencia logo Logo Department of Celular Biology, Functional Biology and Physical Anthropology Logo del portal

Descriuen com canvia el cervell anys abans dels primers símptomes de la malaltia d’Alzheimer

  • April 12nd, 2019
E.Lanuza (Dep.Biologia Cel·lular, B.Funcional i A.F.

Un equip d’investigació de la Universitat de València (Enrique Lanuza, Professor del Departament de Biologia Cel·lular, Biologia Funcional i Antropologia Física), la Universitat Politècnica de València, el Centre Nacional per a la Investigació Científica de França i la Universitat de Bordeus desenvolupa un model que ofereix noves claus sobre l’evolució de la malaltia d’Alzheimer

Links: