Logo de la Universitat de València Logo Centre Rus Logo del portal

Un pont entre la societat valenciana i la Federació Russa

El Centre Rus de la Universitat de València és una institució no lucrativa, creada gràcies a la col·laboració entre la Universitat de València i la Fundació “Russkiy Mir”. Es va inaugurar el 5 d’abril de 2019, i es va converitr en el segon d’una universitat espanyola.La seua finalitat és intensificar les relacions i el contacte del món universitari i de la societat valenciana en el seu conjunt amb la Federació Russa.

El Centre rus de la Universitat de València té entre els seus objectius proporcionar accés a recursos bibliogràfics i audiovisuals sobre la llengua i cultura russes, realitzar programes i cursos de llengua i cultura russes, així com activitats especialitzades i de divulgació.
També es fixa com a meta promocionar i organitzar accions artístiques i creatives, cooperar en les relacions d'intercanvi cultural, científic i divulgatiu, i promoure l'estudi i recerca en àrees relacionades amb els estudis sobre Rússia, la seva llengua i la seva cultura.
Per a aconseguir els objectius s'hi han establert diverses líniees d'actuació, com ara cursos de llengua i cultura russes, activitats per a la difusió de li llengua i cultura russes, acreditació dels diferents nivells de llengua russa, o el suport a la recerca.

Objectius

1. Proporcionar accés a recursos bibliogràfics i audiovisuals sobre la llengua i cultura russes.

2. Realitzar programes i cursos de llengua i cultura russes, així com activitats especialitzades i de divulgació.

3. Promocionar i organitzar accions artístiques i creatives.

4. Cooperar en les relacions d'intercanvi cultural, científic i divulgatiu entre institucions i centres.

5. Promoure l'estudi i recerca en àrees relacionades amb els estudis sobre Rússia, la seva llengua i la seva cultura.

Línies d'actuació

Les principals línies d'actuació que es duen a terme per a aconseguir els objectius proposats són:

1. Cursos de llengua i cultura russes.

2. Activitats per a la difusió de la llengua i cultura russes.

3. Acreditació dels diferents nivells de llengua russa.

4. Suport a la recerca.