Relació Llocs Treball Universitat València NOU!

(publicada al DOCV 16-1-2008)

......... 

DOCUMENTS

PLANTILLA

 

NòMINA  2010: NOU! (i programa càlcul retencions Agencia Tributària)
Calcula-te-la

NòMINA  2009

 

TAULES salarials 2010 NOU!

Taules 2009

Manual de FUNCIONS dels llocs de treball

 

 

Classificació i retribucions 2006

Plantilla plurianual 1997-2003
.MÒDULS plantilla (centres, depts, unitats campus)