TF.: (96 39) 83041 cgt@uv.es


MESA NEGOCIADORA 28-05-2010

 

Ordre del dia.

1.- Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió de 22-04-2010 i document Anex.
2.- Modificació 3/2010 de la RLT
3.- Modificació de l'acord de regularització del personal de laboratori.
4.- Precs i qüestions.

Resum i valoració de CGT