Benvolguts col·legues,


El Comité organitzador del XXVIé Congrés Internacional de Lingüística i Filologia Romànica (CILFR2010) de la SLR té l’honor i el plaer d’anunciar-los la celebració del pròxim congrés de la nostra disciplina, que tindrà lloc a la Universitat de València entre els dies 6 a l’11 de setembre de 2010.
Us esperem: sigueu benvinguts!

Programa científic


El Congrés estarà organitzat en 15 seccions, que apleguen tots els temes d’interés lingüístic i filològic de l’àmbit romànic. Volem i proposem que al si de les seccions puguen produir-se els debats lingüístics i l’intercanvi d’idees que posen de manifest la vitalitat i el caràcter punter de la lingüística romànica dins de la Filologia.
Cada secció estarà dirigida per tres o més destacats especialistes (feu clic en Seccions i temàtiques) que s’encarregaran de rebre les propostes de comunicacions, de triar les millors –amb l’ajuda dels resums- i de moderar les seccions.
Tenim l’honor de comptar amb diversos romanistes que han acceptat dictar les ponències plenàries següents:

(serà precedida dels discursos de la Presidenta de la SLR, Maria Iliescu (Innsbruck), i del romanista de major edat i ex-president de la SLR, Antoni Mª Badia i Margarit (Barcelona-IEC))

S’han previst tres taules redones, una de les quals per a commemorar i repassar el valor actual de l’obra d’un dels nostres principals referents, el senyor Meyer-Lübke.

Coordina: Ángel López García.
Participen: Claire Blanche-Benveniste (Aix-en-Provence), Covadonga López Alonso (UCMadrid),  Esteve Clua (PF-Barcelona), Xavier Lamuela (Girona).

Coordina: Max Pfister (Saarbrucken).
Participen: Germà Colón (Basilea-IEC), José Antonio Pascual (Madrid-RAE), Maria Iliescu (Innsbruck), Eva Buchi (Nancy), Wolfgang Schweickard (Saarbrucken), Mª Reina Bastardas (Barcelona).

Coordinen: Martin D. Glessgen (Zurich), Emili Casanova (València).
Participen: Gunther Holtus (ZRPh-Goettingen), Gilles Roques (RLR-París), Pilar García Mouton (RFE-Madrid), Alberto Varvaro (MR-Napoli).

Hi haurà també algunes jornades o trobades paral·leles al Congrés, sobre diversos temes:

Comunicacions
Si voleu presentar una comunicació al congrés, us preguem d’indicar-nos el títol i la secció i d’enviar-nos-en un breu resum, en forma de fitxer adjunt, a l’adreça del president de la secció en la qual desitgeu participar, així com una còpia al comité organitzador (CIFLR2010@uv.es). Els resums tindran una extensió aproximada d’un full DIN A4 amb interliniat d’1,5 o bé 500 mots. Les comunicacions podran ser presentades en qualsevol llengua romànica, buscant sempre aportar novetats en el camp elegit. Es distingirà entre la comunicació preparada per a la lectura, que hauria de centrar-se en l’aportació nova i ser incitativa al debat i a les discussions, i la redacció escrita final, que constarà d’un màxim de 12 pàgines. Les intervencions duraran un màxim de 30 minuts, dels quals 20 seran de lectura, 8 de debat i 2 per a canviar d’aula. El compliment dels horaris en serà una prioritat.

Exposició de llibres
Com ja és tradicional s’organitzará una exposició de llibres de diferents editorials.

Altres exposicions
Es preveuen altres exposicions sobre temes lingüístics i literaris (vegeu Seccions i temàtiques).

Inscripció
Tenim vocació d’acollir a València una gran quantitat de romanistes de totes les edats i posicions acadèmiques. Per això hem dotat 75 beques per als que tinguen dificultats econòmiques, especialment per als romanistes dels països menys avançats i per als jóvens i jubilats. La beca sufragarà l’estada, manutenció i inscripció al Congrés. Més avant explicarem els requisits necessaris per a optar a ella.

Per a inscriure’s, cal adreçar-se a la pàgina d’inscripció del web del Congrés, descarregar-ne el formulari, omplir-lo i enviar-lo per fax al número que s’indica. La inscripció serà efectiva en el moment que es verifique el pagament, en una de els tres formes previstes: tarja de crèdit, tarja d’El Corte Inglés o transferència bancària.
Us preguem d’inscriure’s al Congrés omplint les fitxes necessàries (premeu sobre Inscripció) i amb la major antel·lació possible, ja que d’eixa manera es facilitarà una millor organització del Congrés, i la possiblitat per al congressista de beneficiar-se de preus més reduïts.


Els drets d’inscripció són els  següents:


A) Inscripció abans del dia 30 d’abril de 2010:

Participants en general (membres de la SLR)

115 €

Participants en general (no membres de la SLR)

135 €

Participants de nous països de la UE, de l’Europa no comunitària, d’Hispanoamèrica, d’Àfrica, Àsia i Oceania

80 €

Professors d’Ensenyament Secundari en recononeixement de crèdits

100 €

Estudiants

70 €

Acompanyants 60 €

B) Inscripció després del dia 30 d’abril de 2010:

Participants en general (membres de la SLR)

140 €

Participants en general (no membres de la SLR)

160 €

Participants de nous països de la UE, de l’Europa no comunitària, d’Hispanoamèrica, d’Àfrica, Àsia i Oceania

100 €

Professors d’Ensenyament Secundari en  reconeixement de crèdits

120 €

Estudiants

90 €

Acompanyants 60 €

Excursions
Dijous 9 de setembre estarà reservat per a les excursions programades, ja tradicionals en els congressos de la SLR. Seran les següents:

Qui desitge participar en alguna d’elles haurà de fer la reserva al mateix temps que realitza la inscripció al Congrés. El preu de cadascuna d’elles és de 40/50 euros, dinar inclòs. Haurà de fer la reserva al mateix temps que realitza la inscripció al congrés.

Viatge i allotjament
Qui ho desitge pot posar-se en contacte amb Viatges El Corte Inglés-Divisió de Congressos, l’empresa encarregada de la gestió de les reserves necessàries per al viatge i allotjament. El Corte Inglés disposa d’hotels de diferents preus.

Viajes El Corte Inglés - Departamento de Congresos
Gran Vía Fernando el Católico, 3 Bajo. 46008 Valencia
Sra. Charo Montesinos.
Tel.: (34) 963.107.189. Fax: (34) 963.411.0 46
e-mail: congresos.valencia@viajeseci.es

 

Orientar-se a València
(fer clic en Programa i horari > Lloc del congrés)

Dates importants

Recepció de propostes de comunicació per part dels Presidents i el comité organitzador

abans del 10 de febrer de 2010

Comunicació de l’acceptació o no de les comunicacions

abans del 30 d’abril de 2010

Inscripció en el Congrés

abans del 30 de juny de 2010

Inscripcions per al banquet oficial i les excursions

abans del 30 de juny de 2010

Reserves d’habitacions i viatges

abans del 10 de juliol de 2010

Assemblea de la Societat

8 de setembre de 2010, de 18:30 a 20:00

Excursions

9 de setembre de 2010

Banquet oficial

10 de setembre de 2010

La primera circular apareixerà en el primer número de la Revue de Linguistique Romane de l’any 2009. La segona circular apareixerà en el segon número de la revista de la SLR de l’any 2009. La tercera circular apareixerà en el primer número de la RLR de l’any 2010. Demanem als col·legues interessats que visiten cada cert temps la plàgina web del congrés, que els tindrà al corrent de qualsevol canvi.