El Programa acadèmic és el nucli del Congrés. Consisteix en ponències, comunicacions, taules redones i altres activitats complementàries.
 1. Ponències: hi haurà una ponència d’obertura i una altra de cloenda, a més d’altres huit al llarg dels altres dies del congrés, dues de forma paral·lela cada dia. .
 • Ponència inaugural: Joan Veny (Barcelona-IEC): Circulacions lingüístiques en la Romània
 • Ponència de cloenda: Wulf Oesterreicher (München): Variación lingüística a través de un texto en el siglo XIII: entre la oralidad y la escritura
 • Concepción Company (México): Parámetros de gramaticalización en los adverbios en -mente en el español
 • Fernando Sánchez Miret (Salamanca): Metafonía y diptongación en la Romania
 • Jean Pierre Chambon (Paris-Sorbonne): Étymologie lexicale, étymologie onomastique: quoi de neuf
 • Elías Torres Feijoo (Santiago): Lingua, coesao social e planificaçao da cultura: o caso galego
 • Rosanna Sornicola (Napoli): I pronomi personali delle lingue romanze tra morfologia e sintassi
 • Sanda Reinheimer-Ripeanu (Bucaresti): Le roumain, un défi pour les romanistes?
 • David Trotter (Aberystwyth UK): Un rencontre germano-romane dans la Romania Britannica
 • Andres Kristol (Neuchâtel): Le francoprovençal, laboratoire des virtualités linguistiques de la Romania occidentale

2. Comunicacions: Aquestes intervencions duraran un màxim de 30 minuts, dels quals 20 estaran dedicades a l’exposició, 8 al debat i 2 es reservaran per al canvi d’aula. S’ organitzen en 15 seccions, que recullen tots els temes d’interés lingüístic i filològic de l’àmbit romànic. Cada secció estarà dirigida per tres o més destacats especialistes (vegeu Seccions i temàtiques), que s’encarregaran de rebre les propostes de comunicació, d’escollir-ne les millors —amb l’ajuda dels resums— i de moderar-ne les sessions.

3. S’han previst tres taules redones, una per a commemorar i repassar el valor actual de l’obra d’un dels nostres principals referents, el senyor Meyer-Lübke.

 • Implicacions pràctiques de les llengües romàniques
Coordina: Ángel López García.
Participen: Henri-José Deulofeu (Aix-en-Provence), Covadonga López Alonso (UCMadrid), Esteve Clua (PF-Barcelona), Xavier Lamuela (Girona).
 • 100 anys d’etimologia romànica: el REW de Meyer-Lubke: 1911-2010
Coordina: Max Pfister (Saarbrucken).
Participen: Germà Colón (Basilea-IEC), José Antonio Pascual (Madrid-RAE), Maria Iliescu (Innsbruck), Eva Buchi (Nancy), Wolfgang Schweickard (Saarbrucken), Mª Reina Bastardas (Barcelona).
 • La vehiculació de la romanística a través de les revistes

Coordina: Martin D. Glessgen (Zurich), Emili Casanova (València).
Participen: Gunther Holtus (ZRPh-Goettingen), Gilles Roques (RLR-París), Pilar García Mouton (RFE-Madrid), Alberto Varvaro (MR-Napoli), Joan Veny (Estudis Romànics-Barcelona) .

4. Hi haurà també algunes jornades o trobades paral·leles al Congrés, sobre diversos temes: