Per posar-se en contacte amb els membres d’alguna secció, feu clic sobre el seu nom.

 

Nom de la secció

President

Copresidents

Responsable UV

1

Descripció històrica i/o sincrònica de les llengües romàniques: fonètica i fonología

Rodney Sampson (Bristol)

Jacques  Durand (Toulouse II-Le Mirail)
Max Wheeler (Sussex)

Antonio Hidalgo

2

Descripció històrica i/o sincrònica de les llengües romàniques: morfologia, sintaxi

Marleen Van Peteghem (Gand)

Michael Metzeltin (Wien)
Patrizia Cordin (Trento)

Manel Pérez Saldanya

3

Descripció històrica i/o sincrònica de les llengües romàniques: semàntica

Peter Blumenthal (Koeln)

Carla Marello (Torino)
Rosa María Espinosa (Valladolid)
Charlotte Schapira (Israel)

Manel Pérez Saldanya

4

Descripció històrica i/o sincrònica de les llengües romàniques: lexicologia i fraseologia

Elisabetta Jezek (Torino)

José Enrique Gargallo (Barcelona)
Paul Videsott (Bolzano)

Mª Teresa Echenique

5

Descripció històrica i/o sincrònica de les llengües romàniques: formació de mots

Teresa Cabré (Pompeu Fabra-Barcelona)

Franz Rainer (Wien)
David A. Pharies (Florida U.)

Ferran Robles

6

Descripció històrica i/o sincrònica de les llengües romàniques: onomàstica (toponímia iantroponímia)

Enzo Caffarelli (Roma)

Xavier Terrado (Lleida)
Alda Rossebastiano (Torino)
Stefan Ruhstaller (Sevilla)

Emili Casanova

7

Sociolingüística de les llengües romàniques

Georg Kremnitz (Wien)

Juan Carlos Moreno (UAMadrid)
Brauli Montoya (Alacant)
Jaume Corbera (Illes Balears)

Antoni Ferrando

8

Aspectes diatòpics de les llengües romàniques

Francisco Moreno (Alcalà-Cervantes)

Pierre Rézeau (Strasbourg)
Hans Goebl (Salzburg)
Guido Mensching (Berlín)

Antoni Ferrando

9

La pragmàtica de les llengües romàniques

Emilio Ridruejo (Valladolid)

May-Britt Mosegaard (Manchester)
Maria Josep Cuenca (València-IEC)

Ángel López

10

Análisi del discurs conversació. Escrit i oral. Llengua dels mitjans de comunicació.

Catherine Kerbrat-Orecchioni (Lyon2)

Ilaria Bonomi (Milano)
Salvador Pons (València)
Vicent Salvador (UJI Castelló)

Antonio Briz

11

Filologia y lingüística dels textos i dels diccionaris de les llengües romàniques.   Variacions diasistemàtiques en època antiga

Gilles Roques (CNRS-París)

Aldo Ruffinatto (Torino)
Carlos Alvar (Gèneve)

Mª Teresa Echenique

12

Recursos electrònics: diccionaris i corpus. Lexicografia.

Pietro Beltrami (Pisa)

Peter Ricketts (Birmingham)
Gloria Clavería (UABarcelona)

Cesáreo Calvo

13

Traduccions en la Romània i traduccions latino-romàniques. Traducció automàtica

Giovanni Adamo (Roma-La Sapienza)

Wolfgang Pöckl (Innsbruck)
Brigitte Lépinette (Valencia)

Brigitte Lépinette

14

Llengües criolles amb base lèxica romanç i contactes lingüístics extra i intraromàmics

Jürgen Lang (Erlangen)

Mauro Fernández (A Coruña)
José María Enguita (Zaragoza)

Cesáreo Calvo

15

Llatí tardà i medieval i romànic primitiu

Sandor Kiss (Budapest)

José Jesús de Bustos (UCMadrid)
Fréderique Biville (Lyon2)
Joan Martí (RVTarragona-IEC)

Xaverio Ballester

16

Història de la lingüística i de la filologia romàniques

Pierre Swiggers (Leuven)

Maria Manoliu(California)
María José Martínez(UV)
Margarita Lliteras(Valladolid)

María José Martínez(UV)