Curs d'Edició de Textos Medievals

Tornar a Cursos

Descripció breu del curs

L’edició de fonts documentals ocupa un espai cada vegada més important tant en les editorials públiques i privades com en els grups d’investigació i els documentalistes, per la qual cosa la demanda de professionals especialitzats ha anat augmentant en els últims anys. No obstant, són pocs els professionals capacitats per a editar textos medievals, en llatí o en llengües romàniques, amb competències paleogràfiques, filològiques i historiogràfiques. El curs pretén oferir una formació especialitzada en la transcripció i edició de textos (medievals i d’època moderna), amb docència teòrica i pràctica per part de professors especialitzats en les distintes matèries i àrees de coneixement implicades.

Objectius

 • Adquirir els coneixements teòrics i pràctics necessaris per a l’edició de textos medievals.
 • Realització de pràctiques: transcripció, puntuació, aparell crític, glossari, índexs, etc.
 • Foment de la participació de l’alumne en les sessions.
 • Utilització de noves tecnologies en les sessions de classe i en la preparació de les mateixes i dels treballs de l’alumne.
 • Professorat procedent de cinc àrees de coneixement: filologia llatina, filologia catalana, filologia espanyola, paleografia i diplomàtica, història medieval.

Programa reduït

 • Història i problemes de l'edició de textos medievals
 • Normes generals d'edició
 • L'edició de textos en llatí
 • L'edició de textos en català medieval
 • L'edición de textos en castellà medieval
 • Lectura i transcripció paleogràfica
 • La puntuació
 • L'aparell crític
 • El regest
 • El glosari
 • Els índexs analític, toponímic i antroponímic
 • La presentació del text
 • L'edició de documents
 • L'edición de textos literaris

A qui va dirigit

Curs dirigit a professionals o alumnes d'Història, Filologia, Paleografia, Arxivística, Documentació i Edició en general interessats o interessades a ampliar els seus coneixements i les seues habilitats en l’edició de textos medievals, tant de textos literaris com de documents d’arxiu.

Dades

 • Duració: 70 hores lectives + 33 hores de treball pràctic + 12 hores de tutories
 • Crèdits ECTS: 8 (200 hores lectives)
 • Nombre de places: 25
 • Preu: 400 euros
 • Idioma: castellà i català
 • Preinscripció: secretaria_valencia@uimp.es
 • Inici: 23 de març de 2017
 • Fi: 1 de juny de 2017
 • Sessions: 23, 24,30 i 31 de març, 6, 7, 27 i 28 d'abril, 4,5,11,12,18,19,25 i 26 de maig i 1 de juny(els dijous de 16 a 20 hores i els divendres de 9 a 13 hores)
*Informació: secretaria_valencia@uimp.es (Josefina Lorente; secretaria d'alumnes Universitat Internacional Menéndez Pelayo); formacionade@uv.es

*Codi i preinscripció:

Tutors

El curs, dirigit per Josefa M. Cortés, professora titular de la Universitat de València (Departament d'Història de l'Antiguitat i la Cultura Escrita), integra a un equip de professors de cinc àrees de coneixement i altres tants departaments de la Universitat de València: Antoni Furió, Catedràtic d'Història Medieval; Francisco Gimeno, Catedràtic de Paleografia i Diplomàtica; Josepa Cortés, professora titular de Paleografia i Diplomàtica; Vicent Pons, professor titular de Paleografia i Diplomàtica; Mari Luz Mandingorra, professora titular de Paleografia i Diplomàtica; José Vicente Boscá, professor titular de Paleografia i Diplomàtica; Enric Guinot Rodríguez, catedràtic d'Història Medieval; Ferran Garcia-Oliver, professor titular d'Història Medieval; Mateu Rodrigo Lizondo, professor titular d'Història Medieval; Vicent Escartí, professor titular de Filologia Catalana; Rafael Beltran, professor titular de Filologia Espanyola.

Més informació