Antoni Furió Diego

Catedràtic d'Història Medieval de la Universitat de València

Línies de Recerca

Crèdit i fiscalitat

Mercat de la terra

Historiografia

Senyors i camperols en la baixa edat mitjana

Més dades