University of Valencia logo Logo Valencia City Chair Logo del portal

Presentació del Mapa dels sectors culturals i creatius de la ciutat de València i la seua àrea metropolitana.

  • April 11th, 2017
Image de la noticia

Estudi promogut des de Les Naus a través de Càtedra Ciutat de València de la Universitat de València i elaborat per la unitat d'investigació Econcult.

L'objectiu del mateix és tindre una informació detallada i actualitzada sobre la situació i les dinàmiques dels sectors culturals i creatius, així com de la seua ubicació territorial per a recolzar amb esta ferramenta el millor desenrotllament de les ICC de la ciutat.

Des de tots els àmbits institucionals es reconeix una creixent centralitat de les activitats dels sectors culturals i creatius en els processos de desenrotllament territorial i en la conformació dels models socioeconòmics de les ciutats i la seua competitivitat. Aspectes com el posicionament de les ciutats en els processos de globalització, la conformació dels usos dels espais públics, l'apoderament i l'autonomia dels ciutadans a través dels significats simbòlics, els models de governança o la propensió a la innovació estan connectats amb les formes en què les activitats econòmiques relacionades amb la cultura i la creativitat es radiquen i interactuen amb els espais urbans.

Este treball, a partir d'uns estudis preliminars encarregats per Les Naus, Centre d'Innovació, i combinant, de manera nova, nombroses fonts d'informació (seguretat social, DIRCE, AU, bases d'empreses, central de balanços, censos) elabora i interpreta una de les bases de dades més completes i precises sobre els sectors culturals i creatius, mapeando la seua geografia, estimant la seua estructura econòmica i analitzant les seues dinàmiques en la ciutat de València i la seua àrea metropolitana, des de l'inici de la crisi fins al recent any 2016. La informació s'oferix per districtes de la ciutat de València i possibilita una visió molt aproximada de la realitat econòmica de la cultura, la creativitat i la innovació en la ciutat, aportant informació molt rellevant i intel·ligència per a la presa de decisions públiques (polítiques públiques) i privades (empresarials o de la societat civil) en el marc de la societat del coneixement.

Descripció:

La presentació començarà a les 12:00h en Les Naus, Centre d'Innovació i tindrà una duració de 60 minuts aproximadament.

Lloc Les Naus, Centre d'Innovació 16 Carrer de Joan Verdeguer, 46024 València Data 27 d'abril de 2017.