català | castellano | english | français | italiano

 

Inici

Programa

Resums

Participants

La construcció d'un objecte historiogràfic

Bibliografia

Pròximes cites

Publicacions

Documents

Informació d'interés

Enllaços

Contacte

Textos definitius

Del 18 al 20 de setembre de 2008, se celebrarà a València un col·loqui internacional sobre Pautes de consum i nivells de vida al món rural medieval, dos temes que han atret relativament poc l’atenció dels historiadors fins a dates ben recents. Tots dos han estat percebuts com un objecte d’estudi aparentment subsidiari –almenys en relació a la producció i a la dinàmica social--, de la mateixa manera que la societat rural semblava dominada pels reflexos monòtons de l’autoconsum.

Enfront d’aquesta imatge d’immobilitat s’imposa una realitat més diversa i canviant, quant a les possibilitats de consum i el seu ulterior reflex en els contrastos i desigualtats –de fortuna, de status, de poder polític, d’alfabetització... D’altra banda, què són els nivells de vida?, com es defineixen? Fa temps que la història dels preus i els salaris, com bona part de la història econòmica en general, ha deixat d’estar de moda. Fa temps també que les sèries quantitatives han estat substituïdes per les aproximacions impressionistes i efectistes, un camí que només pot dur a l’anècdota i al tractament purament descriptiu de les fonts.

Convindrà tornar a la bona història econòmica, enriquida per les aportacions de la història social i fins i tot la història cultural i per l’anàlisi qualitativa, microhistòrica, centrada en casos singulars i explorats intensament. Caldrà també ampliar el concepte d’ingressos familiars –la renda, que en diuen els economistes--, que no s’esgoten en el salari del cap de casa sinó que abasten així mateix el d’altres membres de la família. L’eventual caiguda dels salaris reals es pot compensar així amb un increment del treball femení i infantil, com també amb un increment del treball en general, a costa del temps d’oci que es destinava abans a d’altres activitats no remunerades però que redundaven en benefici del grup domèstic (fer carbó, fer sabó, fer estores, practicar la caça i la pesca...). No cal que baixen els salaris: l’increment i la diversificació dels béns de consum exigeixen uns ingressos més alts, perquè ningú no vol renunciar, si pot, a les noves comoditats, que troben així una difusió social cada vegada més àmplia.

Una trentena d’historiadors de diferents països es reuniran a València per a analitzar els múltiples reptes que susciten aquests temes, estructurats en el col·loqui al voltant de quatre grans eixos: la casa i l’interior domèstic, les pautes de consum, família i comunitat, autoconsum i mercat.

En les pàgines següents trobareu el programa del col·loqui, els resums de les intervencions, enllaços a les pàgines personals dels participants o a alguns dels seus articles, enllaços també a treballs sobre els temes del col·loqui i una bibliografia progressivament ampliada amb noves aportacions. Voldríem que aquesta pàgina web, a més d’ajudar a la preparació del col·loqui, no s’esgotés amb ell, sinó que el prolongués més enllà de la seua celebració, amb els textos definitius de les intervencions i els pdf de les actes publicades.

Antoni Furió i Ferran Garcia-Oliver
Universitat de València

© 2008 Universitat de València