Accedir a la pàgina principal de la Universitat 
Servei de contractació administrativa  

Licitacions de Subministraments/ Licitaciones de Suministros

RECOMANACIÓ / RECOMENDACIÓN

A fi de disposar de la informació actualitzada de les licitacions, els recomanem que consulten de manera periòdica el perfil de contractant durant el termini de presentació d'ofertes, ja que qualsevol actualització de dades serà publicada en el mateix.

Con objeto de disponer de la información actualizada de las licitaciones, les recomendamos que consulten de manera periódica el perfil de contratante durante el plazo de presentación de ofertas, ya que cualquier actualización de datos será publicada en el mismo.

 

Núm. Exp. Objecte

Objeto

Pressupost

Presupuesto

Data Límit

Fecha Límite

2017 0141 SU 050 

FORMALITZAT

FORMALIZADO

 

Subministrament d'un autoclave amb destinació al SCSIE

Suministro de un autoclave con destino al SCSIE

37.080,45  €  

(IVA inclòs/incluido)
 

FINALITZAT

FINALIZADO

2017 0140 SU 049

 

 

FORMALITZAT

FORMALIZADO

 

 

Subministrament d'una plataforma de forces i software d'anàlisis de marxa i carrera amb destinació al Laboratori de Biomecànica i rendiment esportiu de la Facultat de l'Activitat Fisica i l'Esport

Suministro de una plataforma de fuerzas y software de análisis de marcha y carrera con destino al Laboratori de Biomecànica i rendiment esportiu de la Facultat de l'Activitat Fisica i l'Esport

48.400  €  

(IVA inclòs/incluido)
 

FINALITZAT

FINALIZADO

2017 0120 SU 042

 

FORMALITZAT

FORMALIZADO

 

Subministrament d'un analitzador colorimètric automàtic multiparàmetre per a ànalisi d'aigües residuals

Suministro de un analizador colorimétrico automático multiparámetro para análisis de agua residuales

61.710  €  

(IVA inclòs/incluido)
 

FINALITZAT

FINALIZADO

2017 0090 SU 031

 

FORMALITZAT

FORMALIZADO

 

 

 

Subministrament de mobiliari divers per a la Secretaria del Deganat de la Facultat de Química de la Planta Baixa del Bloc F.

Suministro de mobiliario diverso para la secretaría del decanato de la Facultat de Química en la planta baja del Bloque F.

Lot 1/lote 1:

11.519,93 €    

Lot 2/lote 2

33.269,92 €

(IVA inclòs/incluido)
 

FINALITZAT

FINALIZADO

2017 0079 SU 026

 

FORMALITZAT

FORMALIZADO

 

 

 

Subministrament d'equipament divers per a tres aules i la conselleria de la Facultat de Ciències Biològiques en la planta baixa del Bloc B

Suministro de equipamiento diverso para tres aulas y la conserjería de la Facultat de Ciències Biològiques en la planta baja del Bloque B

44.796,75 €  

(IVA inclòs/incluido)
 

FINALITZAT

FINALIZADO

2017 0068 SU 022

 

FORMALITZAT

FORMALIZADO

 

 

 

Subministrament d'equipament divers per al Museu de Geologia de la Facultat de Ciències Biològiques en l'edifici de Serveis Generals. 2 Lots

Suministro de equipamiento diverso para el Museo de Geología de la Facultat de Ciències Biolòqiques en el edificio de Serveis Generals. 2 Lotes

Lot / Lote 1: 27.874,62 €

Lot / Lote 2: 20.340,20 € 

(IVA inclòs/incluido)
 

FINALITZAT

FINALIZADO

2017 0063 SU 019

 

FORMALITZAT

FORMALIZADO

Subministrament d'un equip de Real Time PCR amb el bloq 384 Pocillos

Suministro de un equipo de Real Time PCR con el bloque 384 Pocillos

36.300  €

(IVA inclòs/incluido)
 

FINALITZAT

FINALIZADO

2017 0060 SU 017 

 

FORMALITZAT

FORMALIZADO

 

 

 

Subministrament d'un microscopi invertit de fluorescència per a cultius cel.lulars, amb destinació al grup d'Evolució i Salut de l'Institut de Biologia Integrativa de Sistemes

Suministro de un microscopio invertido de fluorescencia para cultivos celulares, con destino al grupo de Evolución y Salud del Institut de Biologia Integrativa de Sistemes

34.485 €

(IVA inclòs/incluido)
 

FINALITZAT

FINALIZADO

2017 0047 SU 015

 

FORMALITZAT

FORMALIZADO

 

 

 

Subministrament de dos autoclaus (esterilitzadors i generadors de vapor) amb destinació al Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE)

Suministro de dos autoclaves (esterilizadores y generadores de vapor) con destino al Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE)

72.597,58 € (IVA inclòs/incluido)
 

FINALITZAT

FINALIZADO

    

2017 0036 SU 011

 

FORMALITZAT

FORMALIZADO

 

Subministrament d'equipament per al Laboratori de Geomorfologia de la Facultat de Geografia i Història

Suministro de equipamiento para el Laboratorio de Geomorfología de la Facultat de Geografia i Història

58.080 €

(IVA inclòs/incluido)
 

FINALITZAT

FINALIZADO

    


[<] Tornar a Licitacions

 

 
Més informació: contratacion@uv.es                     [Darrera actualització: 01/10/2018