Accedir a la pàgina principal de la UniversitatImatge decorativa que sugereix les activitats a les que es dedica el servei
L'ESPAI EUROPEU D'ENSENYAMENT SUPERIOR

2. L'Espai Europeu d'Ensenyament Superior a Espanya

 

Hi ha diverses disposicions legals que regulen el procés d'incorporació de les universitats espanyoles en l'Espai Europeu d'Educació Superior, però sens dubte, el més important és el Reial Decret 1393/2007,  de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials. D'acord amb el mateix, l'estructura de les titulacions és la següent:

-        grau

-        màster

-        doctorat

 

Aquesta nova estructura té caràcter específic en relació amb l'anterior i les denominacions adoptades responen als acords establits pels ministres europeus. La diferència fonamental radica que cada cicle condueix a l'obtenció d'un títol oficial amb plena validesa.

 

Amb la nova ordenació dels ensenyaments universitaris, desapareix l'anterior distinció entre estudis universitaris de primer o segon cicle tal com els coneixíem (i que donaven lloc, respectivament, a l'obtenció dels títols de Diplomat, Arquitecte Tècnic o Enginyer Tècnic o, en el cas dels de segon cicle, als de Llicenciat, Arquitecte i Enginyer).

 

Així, els nous ensenyaments universitaris s’estructuren en tres cicles, el primer dels quals, que ara es denomina grau, integra els dos de l'anterior ordenació.

 

Al mateix temps, aquesta nova ordenació dels estudis universitaris regula un sistema d’accés i admissió als nous títols més clar i transparent que l'actual, contemplant, en qualsevol cas, les distintes situacions en què pot veure's un estudiant que prové d’ordenacions anteriors.

  


 

© 2008, Universitat de València