Accedir a la pàgina principal de la UniversitatImatge decorativa que sugereix les activitats a les que es dedica el servei
L'ESPAI EUROPEU D'ENSENYAMENT SUPERIOR

5. Algunes preguntes freqüents

 

 

Amb el títol de grau es podrà accedir als grups superiors de l’Administració Pública (grup A)?

 

La resposta és sí. L’article 76 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, per la qual s’aprova l’Estatut de l’empleat públic indica que “… per a l’accés als cossos o escales d'aquest grup (grup A) s’exigirà estar en possessió del títol universitari de Grau…” Per tant, la nova organització de les ensenyances habilita als titulats i titulades amb un grau per a accedir als grups superiors de l’Administració Pública i garanteix absolutament la seua compatibilitat amb les normes reguladores de la carrera professional dels empleats públics.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  


 

© 2008, Universitat de València