Accedir a la pàgina principal de la UniversitatImatge decorativa que sugereix les activitats a les que es dedica el servei
L'ESPAI EUROPEU D'ENSENYAMENT SUPERIOR

5. Algunes preguntes freqüents

 

Les noves pràctiques d’empresa suposa facilitar-los mà d’obra barata/no remunerada a les empreses? Quins criteris es van a seguir per a adjudicar les pràctiques a una empresa o una altra?

 

Convé parlar amb precisió. El Reial Decret parla de pràctiques externes, no de pràctiques en empreses. Per quina raó? Perquè en nombroses carreres les pràctiques es realitzen en organitzacions públiques. Pensem en el cas d’infermeria, medicina, educació infantil i primària, treball social, etc. I es poden realitzar pràctiques en diverses organitzacions socials, incloses les Organitzacions Sindicals i les ONG.

 

La finalitat de les pràctiques externes és òbvia i ve a respondre a una de les limitacions més denunciades dels actuals plans d’estudis pels que tot just obtindre el títol necessiten inserir-se en el mercat laboral: la formació complementària amb l’entorn laboral específic.

 

Per tant, les pràctiques pertanyen estricta i intrínsecament al procés formatiu i en cap cas han de consistir en substitució de mà d’obra. A més a més, els criteris per a l'assignació de les pràctiques externes s’establiran en cada pla d’estudis i seran públics.

 

“reforçar el compromís amb l’empleabilitat dels futurs graduats i graduades, enriquint la formació dels estudiants de les ensenyances de grau, en un entorn que els proporcionarà, tant a ells com als responsables de la formació, un coneixement més profund sobre les competències que necessitaran en el futur (Preàmbul RD 1393).

 


 

© 2008, Universitat de València