educafalles


banner_web1

Les falles constitueixen una festa única al món, i de referència internacional, encara més després d’aconseguir ser reconeguda com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. A més està arrelada a aspectes identitaris propis de la cultura valenciana ja insubstituïbles i posseeix uns valors i potencialitats educatives de primera magnitud, especialment vinculats a l’educació artística.

Es planteja la necessitat de la creació d’aquest Seminari Permanent de Recerca i Dinamització, que configure un espai permanent d’investigació al voltant de les potencialitats educatives de la cultura popular, especialment de les Falles, com a definidor cultural de la identitat col·lectiva dels valencians i com a potenciador de pràctiques i dinàmiques educatives creatives i artístiques.

L’objectiu del Seminari, és generar noves dinàmiques de pensament educatiu vinculades especialment amb el desenvolupament de pràctiques escolars relacionades amb les falles, però també obertes a altres pràctiques culturals que tinguen com a base la falla com a concepte de treball i tots els seus valors pedagògics, la creació i la creativitat, les pràctiques artístiques i escultòriques, la construcció de narratives visuals amb visió crítica i l’anàlisi dels entorns i de les realitats complexes a través de l’art i la imatge.

El Seminari ha de servir també per generar un espai de dinamització permanent de les relacions entre Falles i Educació, constituint-se com a centre de recerca i dinamització de totes les pràctiques escolars i educatives vinculades a la festa i les expressions de cultura popular derivades d’aquesta, que es donen o puguen donar-se al centres d’ensenyament valencians i o d’altres indrets del món. Es tracta de generar un espai de relació permanent de reflexió, contacte i dinamització de noves pràctiques i projectes educatius que tinguen les falles com a concepte, en el centre de les seues propostes. Tota la informació i la documentació associada a la recerca i l’intercanvi permanent es vehicularà per mitjà de l’espai web https://uv.es/creari/educafalles, on es construirà un catàleg permanent d’activitats i pràctiques educatives vinculades amb les falles.

Les sessions de treball del Seminari se estructurarien amb ponents del món de l’educació, i del món de les arts, així com s’establirien taules de treball amb representants de centres escolars que treballen les falles, per establir connexions i generar nous ponts per construir projectes de dinamització conjunts de futur, sense oblidar en cap moment que l’objectiu del Seminari Permanent sempre estarà centrat en la vessant i les potencialitats educatives i creatives d’aquestes pràctiques de la nostra cultura popular.