educafalles


Presentar proposta de comunicació a la edició del Seminari 2020.banner_comunicacions

La edició de 2020 admet propostes de comunicació vinculades a la temàtica d'investigació i formació del Seminari.

Obrim la recepció de propostes de comunicació amb temàtiques que exploren les relacions entre les falles, l'art i la educació com per exemple:

- Propostes didàctiques centrades amb les falles
- Experiències educactives amb les falles
- Teoritzacions sobre vinculacions entre art, falles i educació
- La presència de les falles a l'escola
- Falles i educació formal
- Falles, i educació en diversitat sexual i de génere
- Contemporaneitat, falles i educació
- Educació informal i falles
- Pedagogies de les falles

I qualsevol altra línea temàtica inclosa en les hibridacions i recorreguts sensibles entre Art, Falles i Educació.

La proposta s'ha d'enviar per correu electrònic a l'adreça educafalles@culturavisual.cc en la modalitat de resum de la aportació, en format doc, docx, odt o rtf. TANCAT EL PERÍODE D'ACCEPTACIÓ DE COMUNICACIONS PER A 2020

Les característiques de la proposta han de ser:

- Nom de la Comunicació
- Nom del autors/autores
- Centre de treball (Universitat, Centre educatiu, Institució, Investigador Independent)
- Correu electrònic
- 5 paraules clau
- Resum (500 paraules)
- Imatges de la proposta (màxim 5 imatges) Opcional

Les comunicacions també es podran presentar per mitjà de la Investigació basada en arts a través de propostes artístiques com ara narracions, foto-assajos, performances, interpretacions (musicals, de dansa, de teatre), monòlegs, pintura, dibuix, escultura, dissenys, poemes, anotacions, relats etnogràfics i/o autobiografies, text en prosa, obra o intervenció sonora, fotografia, vídeo, etc.

Totes les comunicacions i ponències tindran com a eix central la recerca de relacions entre art, falles i educació (tant educació formal com educació informal). Es poden desenvolupar a partir d'una indagació basada en mitjans artístics i en Investigació Educativa Basada en les Arts.

A partir de les comunicacions, s'establiran debats per generar interseccions i construir una cartografia comuna en cada sessió de treball, per generar coneixement compartit i cohabitat i estructurar nous pensaments i possibilitats d'acció en la intersecció entre Art, Falles i Educació.