Accedir a la pàgina principal de la UniversitatImatge decorativa
Vicerectorat de Cultura

Esbossos de Telons per a Teatre

Esbossos de Telons per a Teatre

Un taller valencià: Francisco Pastor (1883-1937)

 

Del 15 de juliol al 31 d'agost de 2003

Sala Oberta. La Nau

Visita visual

¡En bon lio m'he ficat!

L’escenografia valenciana de la primera part del segle XX va ser freqüentment oblidada. L’exposició Esbossos de telons per a teatre. Un taller valencià: Francisco Pastor (1883-1937), mostra un taller d’escenografia creat el 1904 i encara existent en l’actualitat.  

Aquests esbossos recorden un gènere  tan autòcton com ara el sainet i el sainet líric valencià; escriptors com ara Maximilià Thous, Fausto Hernández Casajuana, Peris Celda, Vicente Montesinos, Paco Barchino, Pepe Ángeles, Alfredo Sendín i Serafí Julià, entre altres molt injustament oblidats; músics que van escriure les seues notes, tant per al sainet com per a sarsueles i operetes: José Serrano, Miquel Asensi, Vicente Peydró, Francisco Balaguer, Vicent Gallego i Rafael Guzmán, uns molt coneguts i uns altres oblidats també. 

Quant a la decoració per a aquestes obres, l’exposició presenta una selecció d’esbossos per als decorats dels distints gèneres: sarsuela, òpera, opereta, sainet i, sobretot, els dedicats al sainet líric valencià.

El huesped del sevillano

Alegoria valenciana

Francisco Pastor Arcís, (1883-1937), nascut a València, començà a treballar en una impremta als 14 anys. Li agradava pintar. Al principi va ser autodidacta; després, aprenent al taller de l’escenògraf valencià Francisco Alós. A banda del seu treball de pintor escenògraf, va treballar al Mont de Pietat de València fins a la seua mort. Va tenir contacte amb el món del teatre gràcies al seu germà Manuel, baríton en la companyia del mestre Guardón. El 1904 va poder independitzar-se amb un taller propi. Va decorar tot tipus d’obres, però va treballar preferentment per a les escrites per Maximilià Thous i Fausto Hernández Casajuana, en els sainets lírics valencians, amb música de Miquel Asensi. Al seu taller també es van fer tota classe de decorats: sarsueles, òperes, comèdies, drames, revistes, betlems i passions. Amb ell treballaren molts i bons escenògrafs, com ara José Rovira, Manuel Arnau, Francisco Medina, Francisco Paula i Salvador Peris Hurtado. 

El taller va tenir distintes adreces fins que el 1920 ocupà part de l’edifici del núm. 1 de Pare Orfes, amb l’habitatge familiar al costat. Aquest taller, que va ocupar fins a la seua mort, el va mantenir la vídua després de la guerra.

Telon de boca

¡Gol!

Informació addicional [+]


Més informació: cultura@uv.es