Facultat de Psicología
 

Departament de Metodologia de les Ciencies del Comportament


 

Prof. Carme Dasí i Vivó

   e-mail: Carmen.Dasi@uv.es


 


ANALISI  I  PROCESAMENT DE DADES EN PSICOLOGIA

Curs 2004-2005

Grup A
 

PROGRAMA

El material de classe, tant de teoria com de pràctiques està disponible a l'Aula Virtual de l'assignatura (pizarra.uv.es) per als alumnes del Grup A, i també al Servei de Reprografia de la Facultat.

TUTORIES:
Dimarts i Dimecres de 10.30 a 11.30 hores
Dijous de 9.30 a 13.30 hores

TELEFON DESPATX (directe): 963864414