Logo de la Universitat de València Logo Departament de Biologia Cel·lular, Biologia Funcional i Antropologia Física Logo del portal

Grau en Biologia

1r curs

Crèdits totals: 60 | Formació bàsica: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33041 Biologia 6 Formació bàsica Veure fitxa
33044 Estructura de la cèl·lula 6 Formació bàsica Veure fitxa
33043 Eines bàsiques en biologia 6 Formació bàsica Veure fitxa

2n curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33045 Biologia cel·lular i tissular 5 Obligatori Veure fitxa
33071 Biologia del desenvolupament 4,5 Obligatori Veure fitxa

3r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33050 Fisiologia animal 10 Obligatori Veure fitxa
33056 Principals transicions evolutives 6 Obligatori Veure fitxa

4t curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 30, Optatiu: 30.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33825 Pràctiques externes 15 Obligatori Veure fitxa
33824 Treball fi de grau en Biologia 15 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 30 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33064 Endocrinologia i reproducció 5 Optatiu Veure fitxa
33067 Neurobiologia 5 Optatiu Veure fitxa

Informació temporalment no disponible, pot anar al pla d'estudis per a veure tota la informació de la titulació.