Universitat de ValènciaDepartament d'Història Medieval i Ciències i Tècniques Historiogràfiques Logo del portal

Coordinador/a del Programa de Doctorat
Nom, cognoms
Dr. D. Jorge Catalá Sanz
Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat
Nom, cognoms
Dr. D. Antonio Furió Diego
Dr. D. María Oreto García Puchol
Dra. Dña. María Luz Mandingorra Llavata (Secretària)
Dr. D. Adrián Ferrandis Martínez
Dña. Mª Jesús Vila Aguilar (Personal de suport administratiu a la Comissió Acadèmica)