Clasificación de las mastocitosis

I.Indolente

cutánea

Urticaria pigmentosa

Mastocitoma (solitario o múltiple)

Mastocitosis cutánea difusa

Telangiectasia macular eruptiva perstans

sistémica ( con o sin afectación cutánea)

Afectación de médula ósea

+/- Afectación gastrointestinal

+/- Afectación de otros órganos

II.Mastocitosis con alteración hematológica asociada (con o sin afectación cutánea)

Síndromes mielodisplásicos

Síndromes mieloproliferativos

Leucemia mieloide aguda

Linfoma no Hodgkiniano

Neutropenia crónica

III. Mastocitosis agresiva (mastocitosis linfadenopatica con eosinofilia)

 

IV leucemia de mastocitos