Universitat de ValènciaDoble grau en Farmàcia i Nutrició Humana i DietèticaFacultat de Farmàcia Logo del portal

1r curs

Coordinació:
Crèdits totals: 66 | Obligatori: 66.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34069 Anatomia humana 6 Obligatori Veure fitxa
34106 Biologia general 6 Obligatori Veure fitxa
34076 Botànica 4,5 Obligatori Veure fitxa
34073 Documentació i metodologia científica 4,5 Obligatori Veure fitxa
34067 Estadística 6 Obligatori Veure fitxa
34108 Física 6 Obligatori Veure fitxa
34063 Fisicoquímica 6 Obligatori Veure fitxa
34107 Fisiologia vegetal 4,5 Obligatori Veure fitxa
33936 Psicologia 6 Obligatori Veure fitxa
34060 Química general 6 Obligatori Veure fitxa
34061 Química inorgànica 4,5 Obligatori Veure fitxa
34065 Tècniques instrumentals 6 Obligatori Veure fitxa

2n curs

Coordinació:
Crèdits totals: 66 | Obligatori: 66.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34064 Anàlisi química 9 Obligatori Veure fitxa
34068 Bioquímica I 6 Obligatori Veure fitxa
34077 Bioquímica II 6 Obligatori Veure fitxa
34070 Fisiologia I 6 Obligatori Veure fitxa
34071 Fisiologia II 6 Obligatori Veure fitxa
34086 Immunologia 4,5 Obligatori Veure fitxa
34078 Microbiologia 10,5 Obligatori Veure fitxa
33943 Química dels aliments: química dels aliments 6 Obligatori Veure fitxa
34062 Química orgànica 12 Obligatori Veure fitxa

3r curs

Coordinació:
Crèdits totals: 66 | Obligatori: 66.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33944 Bases de la tecnologia d'aliments 6 Obligatori Veure fitxa
34081 Biofarmàcia i farmacocinètica 10,5 Obligatori Veure fitxa
33942 Bromatologia 10,5 Obligatori Veure fitxa
34079 Farmacognòsia 9 Obligatori Veure fitxa
34087 Farmacologia I 6 Obligatori Veure fitxa
34085 Fisiopatologia 6 Obligatori Veure fitxa
34080 Parasitologia 6 Obligatori Veure fitxa
34066 Química farmacèutica 12 Obligatori Veure fitxa

4t curs

Coordinació:
Crèdits totals: 66 | Obligatori: 66.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34089 Anàlisis microbiològiques i parasitològiques 6 Obligatori Veure fitxa
34090 Bioquímica clínica i hematologia 6 Obligatori Veure fitxa
33959 Dietètica: dietètica I 6 Obligatori Veure fitxa
34088 Farmacologia II 9 Obligatori Veure fitxa
34072 Gestió i planificació farmacèutiques 4,5 Obligatori Veure fitxa
33957 Nutrició: nutrició 12 Obligatori Veure fitxa
34082 Tecnologia farmacèutica I 12 Obligatori Veure fitxa
36312 Toxicologia 10,5 Obligatori Veure fitxa

5é curs

Coordinació:
Crèdits totals: 64,5 | Obligatori: 64,5.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33941 Alimentació i cultura 4,5 Obligatori Veure fitxa
33960 Dietètica: dietètica II 6 Obligatori Veure fitxa
33963 Dietoteràpia 9 Obligatori Veure fitxa
34074 Farmàcia clínica i atenció farmacèutica 6 Obligatori Veure fitxa
33954 Higiene alimentària 4,5 Obligatori Veure fitxa
34093 Legislació i deontologia farmacèutica 4,5 Obligatori Veure fitxa
33961 Patologia molecular 4,5 Obligatori Veure fitxa
33964 Patologia nutricional 4,5 Obligatori Veure fitxa
34091 Salut pública 9 Obligatori Veure fitxa
33945 Tecnologia culinària 6 Obligatori Veure fitxa
34084 Tecnologia farmacèutica II 6 Obligatori Veure fitxa

6é curs

Coordinació:
Crèdits totals: 69 | Obligatori: 69.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33955 Economia i empresa 4,5 Obligatori Veure fitxa
33966 Legislació alimentària i deontologia 4,5 Obligatori Veure fitxa
33967 Nutrició comunitària 6 Obligatori Veure fitxa
34075 Pràctiques tutelades 24 Obligatori Veure fitxa
33970 Pràcticum 18 Obligatori Veure fitxa
36313 Treball fi de grau del PDG de Farmàcia i Nutrició Humana i Dietètica 12 Obligatori Veure fitxa

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens