University of Valencia logo Logo Chair for Economy for the Common Good Logo del portal

Memòria d’activitats de l’any 2019 de la Càtedra d’Economia del Bé Comú

  • March 13rd, 2020

Ja està disponible la memòria d’activitats del any 2019 de la Càtedra EBC, on es detallen el conjunt d’activitats acadèmiques realitzades

La memòria d’activitats detalla el conjunt d’activitats acadèmiques que s’han realitzat des de la Càtedra d’Economia del Bé Comú al llarg de l’any 2019. Així, queden reflectides totes les conferències científiques, els distints Seminaris, els cursos i tallers en matèria EBC, els articles publicats dintre del camp de la Sostenibilitat i l’EBC, la convocatòria dels Premis EBC, el Diploma de Postgrau en Especialització Professional sobre Consultoria en Economia del Bé Comú , i les diferents participacions en jornades organitzades per altres organitzacions e institucions.

Descarregar la memòria d’activitats 2019