GRAU EN QUÍMICA

  • Assignatura:Laboratori de química inorgànica II
Crèdits 6
Caràcter Obligatori