MÀSTER UNIVERSITARI EN CRIMINOLOGIA I SEGURETAT

  • Assignatura:Fonts d'informació i avaluació de polítiques públiques
  • Codi:46435
Crèdits 5
Caràcter Obligatori
Assignatura no oferida aquest curs 2020-2021