Pedreguer
Oratge - Tiempo - Weather
Fenomens - Fenomenos - Phenomena

Eclipsi anul·lar de sol 3-10-2005
Eclipse anular de sol 3-10-2005
3-10-2005 Anular sun eclipse

Aquesta pàgina preten mostrar les gràfiques corresponents a les variacions de temperatura observades el dia dilluns, 3-10-2005 amb motiu del eclipsi anul·lar de sol que es va fer notar a Pedreguer amb la seua màxima intensitat.

Les hores de observació del eclipsi a Pedreguer foren:

Inici de l'eclipsi:    07h 42' 19.9'' UTC - 09h 42' 19.9'' hora local
Inici de l'anul·laritat: 09h 00' 18.2'' UTC - 11h 00' 18.2'' hora local
Màxim de l'eclipsi:    09h 02' 23.3'' UTC - 11h 02' 23.3'' hora local
Fi de l'anul·laritat:   09h 04' 28.2'' UTC - 11h 04' 28.2'' hora local
Fi de l'eclipsi:     10h 30' 24.2'' UTC - 12h 30' 24.2'' hora local


Més fotos - Más fotos - More pictures
Eclipsi@Pedreguer


La gràfica de temperatura corresponent al 3-10-2005 es:

Aquesta gràfica la podem vore amplidada a les hores diurnes des de les 08h 00' a les 20h 00', fent notar amb linies verticals els instants de principi i fi de l'eclipsi, aixi com pricipi i fi de l'anul·laritat:

Si ademés afegim la comparació de temperatura del dia següent, prou semblant climatològicament al dia 3, podem notar un descens de la temperatura al voltant d'entre 1.5 a 2ºC minuts despres de l'anul·laritat:

A continuació es pot vore la projecció de la temperatura prevista amb les dades anteriors al eclipsi i les posteriors a ell:

Podem, també calcular una funcio de ajust a les dades de temperatura del dia 3-10-2005 exceptuant les corresponents a les hores del eclipsi i vore la comparació: en aquest cas, la disminució de temperatura observada es menor.