HORARI. SEMESTRE D’HIVERN. CURS 2017-2018

Actualització 11/09/2017

francesc.j.hernandez@uv.es

 

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

 

 

 

 

 

 

 

08:00-08:30

 

 

 

08:00-08:30

08:30-09:00

Sociologia de

 

 

 

 

08:30-09:00

09:00-09:30

l’Educació 2nH

Estructura Social

 

 

 

09:00-09:30

09:30-10:00

Aula: 0-28

i Educació - 1rD

 

 

 

09:30-10:00

10:00-10:30

 

Aula: M-3.04

 

 

 

10:00-10:30

10:30-11:00

 

 

 

 

 

10:30-11:00

11:00-11:30

Atenció alumnat

 

 

 

 

11:00-11:30

11:30-12:00

 

 

 

 

Estructura Social

11:30-12:00

12:00-12:30

 

 

 

 

i Educació - 1rD

12:00-12:30

12:30-13:00

 

 

 

 

Aula: M-3.04

12:30-13:00

13:00-13:30

 

 

Sociologia de

 

 

13:00-13:30

13:30-14:00

BC

 

l’Educació 2nH

 

 

13:30-14:00

14:00-14:30

 

 

Aula: 0-28

 

 

14:00-14:30

14:30-15:00

 

 

 

 

 

14:30-15:00

15:00-15:30

Màster Formació

 

 

Màster Formació

 

15:00-15:30

15:30-16:00

Professorat(*)

 

 

Professorat

 

15:30-16:00

16:00-16:30

Grup 25

Master

Sociologia I

Grup 25

Master

16:00-16:30

16:30-17:00

MO. Aula 11

Assesssorament

Nau Gran(**)

MO. Aula 11

Assessorament

16:30-17:00

17:00-17:30

 

Lingüístic (***)

AS Aula 113

 

Lingüístic(***)

17:00-17:30

17:30-18:00

 

[F] Aula 108

 

 

 

17:30-18:00

18:00-18:30

Master

 

 

 

 

18:00-18:30

18:30-19:00

Assesssorament

 

 

 

 

18:30-19:00

19:00-19:30

Lingüístic (***)

 

 

 

 

19:00-19:30

19:30-20:00

[F] Aula 108

 

 

 

[F] Aula 108

19:30-20:00

20:00-20:30

 

 

 

 

 

20:00-20:30

20:30-21:00

 

 

 

 

 

20:30-21:00

21:00-21:30

 

 

 

 

 

21:00-21:30

21:30-21:00

 

 

 

 

 

21:30-21:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abreviatures de llocs i aules

[AS] Aulari Sud (Campus Tarongers); [F] Facultat de Filologia (Blasco Ibañez); [M] Facultat de Magisteri (Campus Tarongers); [MO] Antiga Escola de Magisteri, Montolivet; [O] Aulari Oest (Campus Tarongers); [S] Facultat de Ciències Socials (Campus Tarongers); [BC] Edifici Beatriu Sivera (Institut de Creativitat i Innovacions Educatives, 4t pis)

Notes

(*) 16/10/2017 – 22/12/2017.

(**) Compartida amb el professor Vicent Garcia.

(***) 6/10/2017, 16/10/2017, 23/10/2017, 31/10/2017 i 6/11/2017.