tortuga
Base de dades de llibres
Base de datos de libros
Books DatabaseLa Base de dades de llibres conté el fons documental de llibres d'energia, medi ambient i àrees relacionades. L'elaboració d'aquest a base de dades ha estat possible gràcies al col·lectiu de persones que col·laboren amb el Fons de Documentació del Medi Ambient.

La Base de datos de libros contiene el fondo documental de libros de energía, medio ambiente y áreas relacionadas. La elaboración de esta base de datos ha sido posible gracias al colectivo de personas que colaboran con el Fons de Documentació del Medi Ambient.

The Books Database offers information about books of energy, environment and related subjects. This database has been possible thanks to the group of people who collaborate with the Fons de Documentació del Medi Ambient.

Búsquedas / Recerques /Researches

Búsqueda Simple / Recerca senzilla / Boolean Research

Búsqueda Avanzada / Recerca avançada / Advanced Research

Índice / Índex/ Index

Estan disponibles els següents índexs: títols, autors, descriptors i mots clau inclosos en la base de dades amb el nombre del registre al que està assignat.patras

patras

patras

ATRÁS

ENRRERE

BACK