VIDEOS DOCENTS

DISSENYS D’ Investigació EN PSICOLOGIA

Professora: Dolores Frías Navarro

Grau de Psicologia

Facultat de Psicologia. Universitat de València

TASCA: “FER VIDEO, FER DOCÈNCIA

Tasca voluntària: fer un vídeo d’un exercici o concepte de classe.

El vídeo es depositarà en RODERIC, plataforma oberta de la Universitat de València.

Podeu consultar tos el vídeos docents a RODERIC.

Vídeos explicatius dels continguts de la matèria “Dissenys d’investigació en Psicologia”, elaborats per l’alumnat.

Aquesta activitat d’innovació docent està dirigida pels professores de la matèria: Fernando Garcia Pérez i Dolores Frías Navarro

Aquest llistat s'anirà actualitzant. Podeu visitar RODERIC per tenir tota la informació actualitzada y la pàgina WEB.

Llista de vídeos elaborats:

2020/2021:

Dolores Frías Navarro

Llista de vídeos elaborats:

2020/2021:

1-Diseño entre-sujetos unifactorial univariado (A = 2) (Dolores Frías Navarro y Rocío del Pilar Pérez Sabater, 2020).

2-Error de Tipus I, Error de Tipus II i els seus conceptes complementaris: nivell de confiança i potència estadística (Dolores Frías Navarro y Estel Tàrrega Cuartiella, 2020).

3-Realitzar la depuració de dades de la base de l’informe del curs 2020/2021. Fase I de la depuració (Dolores Frías Navarro y Mireia Tàrrega Molins, 2020).

4-Presentación de dos hipótesis: variables, metodología y diseño (Dolores Frías Navarro y Cristina Aguado González, 2020).

5-Comparación entre el proceso de un juicio y el de decisión estadística (Dolores Frías Navarro y Lidia Viñes Moreno, 2020).

6-Variables y metodologías de investigación (Dolores Frías Navarro y Lorena Tormo Aranguren, 2020).

7-Diseño entre-grupos 2 x 3 univariado (no aditivo): completar la tabla del ANOVA con información previa de algunas fuentes de varianza. Supuesto: conocimiento abstracto (Dolores Frías Navarro y Carmen Molina Martínez, 2020).

8- Diseño entre-grupos 2 x 3 univariado (no aditivo): completar la tabla del ANOVA con información previa de algunas fuentes de varianza. Supuesto: conocimiento abstracto (Dolores Frías Navarro y Janina Gójski Saus, 2020).

Vídeos que están en fase de edición

……..

 

Fernando García Pérez

1-El ANOVA después de la ecuación estructural en un diseño unifactorial (Fernando García Pérez, 2020).

2-Parametrización de los datos de cinco réplicas de un estudio (Fernando García Pérez, 2020).

3-Regresión estadística y pruebas de significación (Fernando García Pérez, 2020).

4-Estimación

 del efecto de una terapia analizando una muestra pequeña. (Fernando García Pérez, 2020). Realiza un ANOVA A = 2, desarrollo de la ecuación estructural y calculo del ANOVA.

5-Unifactorial: Selección de la dieta. (Fernando García Pérez, 2020).

 

__________________________