Alumni UVFundació GeneralUniversitat de València Logo del portal

La Fundació General de la Universitat de València realitza més de 700 activitats culturals i formatives en 2023

  • Fundació General UV
  • 13 de juny de 2024
Concert d'Obertura del Curs 2023-2024 de la Universitat de València, a càrrec de l'Orquestra Filharmònica UV.
Concert d'Obertura del Curs 2023-2024 de la Universitat de València, a càrrec de l'Orquestra Filharmònica UV.

La Fundació General de la Universitat de València ha publicat la memòria d’activitats corresponent a l’exercici 2023 amb un balanç de 723 activitats culturals i formatives executades, a més de les iniciatives, accions i atencions realitzades en matèria d’ocupació, inclusió i servei universitari.

Destaca la intensa i prolífica activitat cultural al llarg de l’any que abasta les diferents arts, com són la música, a través de festivals i actuacions de les formacions universitàries, amb 99 concerts; les arts escèniques, amb 64 actuacions de teatre i dansa; l’art contemporani, amb 6 projectes expositius de la Col·lecció Martínez Guerricabeitia; el debat acadèmic i cultural, amb 31 activitats organitzades per l’Escola Europea de Pensament Lluís Vives, 15 a càrrec de l’Observatori Cultural de la Universitat de València, 4 dins del ‘Desembre Europeu’ pel Centre de Documentació Europea de la UV, i una exposició i un col·loqui a l’Arxiu Valencià del Disseny; a més de la producció, organització i coordinació de 10 exposicions a La Nau i el Palau de Cerveró.

A l’activitat cultural s’afegeix la programació anual d’Alumni UV, el col·lectiu d’amics i antics alumnes de la Universitat de València, que ha promogut 35 propostes al llarg de l’any; els concerts i exposicions a Gandia (un total de 17); i les 248 visites guiades pel Voluntariat Cultural UV a exposicions i patrimoni universitari dins dels edificis de La Nau, el Palau de Cerveró, i la Facultat de Medicina i Odontologia.

En el capítol d’activitats formatives es troba la formació cultural, amb 8 cursos de música, arts escèniques, cinema i art; el programa formatiu d’UVocupació per a la millora de l’ocupabilitat ‘Formació per a l’Ocupació’, amb 32 cursos; les 13 iniciatives realitzades pel Servei d’Incorporació a la UV; els 45 cursos i altres activitats de caràcter formatiu a UVGandia i dins del 40 aniversari de la Universitat d’Estiu; i les més de 20 activitats de l’Escola d’Estiu de la Universitat de València dedicades als 294 participants en La Nau Menuda i La Nau Jove.

Ocupació
El servei d’ocupació de la Universitat de València, dedicat a la millora de l’ocupabilitat i la inserció laboral de les persones titulades (graus i màsters) per la UV, ha gestionat durant l’any una borsa que ha ofertat 1.847 llocs de treball i en la qual s’hi han inscrit 4.657 titulats i titulades UV, i s’hi han registrat 2.880 empreses. A més, al llarg de l’any han sigut 40.622 els usuaris i les usuàries actives del servei.

Quant a la promoció de l’ocupabilitat, ha organitzat més d’una desena de fòrums d’ocupació a 11 facultats i centres de la Universitat amb una assistència de 3.000 estudiantes i estudiants, i la participació de prop de 400 empreses i entitats; i ha dut a terme quatre programes (Ruta 5.0, Shadowing -de mentorització de màsters-, Promou-te i Talent -de reptes de talent i ocupació-) amb una valoració del 90% en les enquestes de satisfacció.

En l’àrea d’orientació, s’han realitzat 988 sessions individuals, 32 sessions col·lectives en centres amb una assistència de 1.623 persones, i s’han atés més de 1.300 consultes directes.

Aquesta àrea compta amb una secció especialitzada en atenció a la discapacitat que ha rebut 65 persones, i ha realitzat 119 entrevistes personals, 332 consultes telemàtiques, 451 accions d’orientació, i 307 contactes amb empreses i entitats, aconseguint una inserció de 17 titulats i titulades.

Per la seua banda, l’àrea d’estudis i anàlisis, l’observatori d’ocupació de la Universitat de València, ha analitzat més de quatre milions de dades per als seus estudis d’inserció laboral dels 62 graus i dobles graus, i 140 màsters oficials de la UV, publicats el 2024 en el IV Estudi d’Inserció Laboral de Màsters Oficials amb prop del 90% d’insercions, i en el V Estudi i I Estudi Longitudinal d’Inserció dels Graus amb una taxa d’ocupació que per primera vegada supera el 90%.

Inclusió social
La Fundació General de la Universitat de València gestiona dos serveis dedicats exclusivament a la inclusió social per tal d’assolir la igualtat real d’oportunitats a través d’UVdiscapacitat, que desenvolupa cada any cinc programes específics d’atenció a les necessitats d’estudiantat universitari (1.269), personal docent investigador (161), personal tècnic de gestió i d’administració i serveis (111), i personal investigador i de suport a la investigació (9); i el Centre Universitari de Diagnòstic i Atenció Primerenca (CUDAP), amb el 100% de les places ocupades (191 famílies) a les quals han estat destinades 6.454 accions directes en matèria d’Atenció Primerenca, Pedagogia, Logopèdia i Fisioteràpia.

Altres serveis universitaris
Des de la Fundació General UV es coordina la gestió de serveis com ara La Tenda UV, el 59% de les vendes de la qual en 2023 ha correspost a articles corporatius de la Universitat de València; el Centre de Documentació Europea, que ha organitzat 26 activitats; i el Centre de Documentació en Cooperació Infosud, el qual ha adquirit 213 noves monografies, i ha realitzat 21 activitats i 422 consultes.

Tot allò ha estat possible gràcies també a la col·laboració de prop d’una vintena d’institucions, ONG i entitats privades; així com a les sinergies establides amb altres xarxes del tercer sector com són l’Asociación Española de Fundaciones (AEF), Alumni España, Fundación Anna Lindh Red Española i Erasmus Europe on Scene Network.

Quatre dècades de Cultura, Formació, Solidaritat i Servei
La Fundació General va celebrar l’any 2023 el 40 aniversari de la seua constitució al si de la Universitat de València, a la qual serveix des del 15 de juny de 1983 col·laborant en la projecció de la seua activitat acadèmica, investigadora i cultural sobre totes les persones. Una tasca que porta duent a terme quatre dècades en què el progrés i el creixement no han cessat fins arribar a l’actualitat amb prop d’un centenar de professionals, personal tècnic i altament qualificat, el treball dels quals pretén contribuir a la cultura, l’ocupabilitat, la formació i el benestar de les persones, aquelles que formen la comunitat universitària i la societat valenciana.

Han estat algunes de les activitats especials per aquest aniversari, la celebració del concert d’obertura del Festival Serenates 2023 a càrrec de l’Orquestra Filharmònica de la Universitat de València, la confluència amb el 40 aniversari de la Universitat d’Estiu de Gandia i la publicació d’una sèrie de monografies entorn a les diferents àrees d’activitat de la Fundació.

Llista d'enllaços: